Ömer Lütfi Paşa

Ömer Lütfi Paşa
  • Görev : Asker, Osmanlı devlet adamı
  • Doğum : 1806 - Plaşki, Hırvatistan
  • Ölüm : 24 Nisan 1871 - İstanbul

Askerliği iyi bilen, harp sanatından anlayan ve kaynaklarda gayretli ve namuslu bir kumandan olarak geçen Ömer Lütfi Paşa, Hırvatistan’ın Plaşki kasabasında doğdu. Asıl adı Michael Lattas olup devrinde Macar (Frenk) Ömer Paşa olarak da bilinmektedir. Avusturya’da Harp Okulu öğrencisi olduğu sıralarda Osmanlı Devleti’ne sığınan Lütfi Paşa, devlet tarafından kendisinden yararlanılmak amacıyla istihdam edildi ve Müslüman oldu. Yabancı dildeki yetkinliğinden dolayı seraskerlik mütercimliğine tayin edildi, sonraki süreçte ise Lübnan emirliğine gönderildi. 1843’te orduda yapılan düzenlemeler sırasında mîrî ümerâlıkla askerlikten uzaklaştırıldı. Ömer Lutfi Paşa’nın askerî yeteneklerini gösterdiği ilk önemli görevi Memleketeyn’in güneyini kontrol altına alan ordunun kumandanlığına getirilmesi oldu. Bir sonraki görevi Aralık 1852’de, özerk bir yönetime sahip olan Karadağ’da bağımsızlık yanlılarının güçlenerek sınırdaki köylere saldırması üzerine patlak veren isyanı bastırmak oldu.

 Kırım Savaşı’nın ilk dönemlerinde Tuna cephesinde görev alan Ömer Lütfi, özellikle nehrin her noktasından karargâha bilgi ulaştırılmasını sağlayan telgraf bağlantısı tesis edilmesinden ötürü askeri harekâtı başarılı bir şekilde yönetti. Kırım savaşının bitmesi üzerine İstanbul’a döndüğünde Meclis-i Ali’ye üye yapıldı. Bu görevde çok fazla kalmayan Lütfi, Bağdat valiliğine getirildi. Rumeli bölgesinde isyan ve karışıklıkların bir türlü önünün alınamaması üzerine ikinci defa Rumeli müşirliğine ve Bosna müfettişliğine tayin edildi Bu görevi sırasında Tanzimat reformlarını uygulayabilmek için isyancı liderlerin çoğunu öldürttü. İstanbul’da tekrardan bulunduğu dönemde ordu müşirliği kendisinde kalmak üzere serasker kaymakamlığına tayin edildi ve tekrar Meclis-i Ali üyesi oldu.  Ülke çapında istikrarı sağlamak maksadıyla teşkil edilmesi planlanan jandarma teşkilatıyla ilgili hazırlıkları yapan komisyonun başkanlığını yaptı. Bir süre İstanbul dışında bulunan seraskere kaymakamlık yapan Ömer Lütfi Paşa,  1869’da Hassa müşirliğine getirildi. Bu görev onun son görevi oldu ve uzun süren devlet hizmetlerinin ardından vefat etti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Abdullah Saydam, Ömer Lütfi Paşa, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2007, cilt.34, sf.74-76

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun