Ömer Lütfi Barkan

Ömer Lütfi Barkan
  • Doğum : 1902-Edirne
  • Ölüm : 1979
  • Meslek : İktisat tarihçisi

Ömer Lütfi Barkan, Türk iktisat tarihçisidir. 1950 yılında İktisat Tarihi Kürsüsü başkanı oldu; 1950-1952 yıllarında İktisat Fakültesi dekanlığı yaptı. 1955 yılında, emekliliğine kadar müdürlüğünü yürüttüğü Türk İktisat Tarihi Enstitüsü’nü kurdu.

Hayatı

1902 yılında Edirne’de doğan Barkan, ilk tahsilini de burada Edirne Numune Mektebi’nde, orta tahsilini ise yine buradaki Muallim Mektebi’nde okudu. 3 yıla yakın Edirne’de bir ilkokul’da öğretmenlik yaptıktan sonra 1923 yılında İstanbul’a giderek Yüksek Muallim Mektebi’ne girdi ve daha sonra Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.

1927’de gönderildiği Strasbourg Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk fakültelerinde ikinci lisansını tamamlayıp yurda dönünce 1931 yılında Eskişehir Lisesi felsefe muallimliğine tayin edildi. 1933’teki üniversite reformu sırasında doktora ve doçentlik tezi hazırlamadan doğrudan Edebiyat Fakültesi Türk İnkılab Tarihi Kürsüsü doçentliğine getirildi. 1937’de bu vazifesi de devam etmek üzere İktisat Fakültesi İktisat Tarihi ve İktisadî Coğrafya Kürsüsü’ne nakledildi. 1941 Şubatında profesörlüğe yükseldi, 1957 yılında ise ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi.1940 yılından başlayarak Hukuk Fakültesi’nde Türk hukuk tarihi ve toprak hukuku, Edebiyat Fakültesi’nde Türkiye teşkilat ve müesseseleri tarihi; 1963-1972 yıllarında da İstanbul Özel İktisadi ve Ticari İlimler Okulu’nda genel iktisat tarihi dersleri verdi. 1973 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı, 23 Ağustos 1979 tarihinde ise hayatını kaybetti.

Çalışmaları ve Eserleri

Ömer Lütfi Barkan yurt içinde Türk Tarih Kurumu ve Türk İnkılab Tarihi Enstitüsü üyeliklerinden başka UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 5 ve 7. dönem genel kurul üyeliklerinde bulunmuş, 1955 yılında Strasbourg Üniversitesi tarafından kendisine “şeref doktoru” payesi verilmiştir.

Barkan, öncelikle Türkiye’de tarih anlayışı ve incelemelerine yenilik getirmiş bir ilim adamıdır. Tahrir defterleri ilk defa onun tarafından sistematik bir şekilde incelenmiş ve bunların zirai, sosyal ve demografik bakımdan önemleri ortaya konmuştur. Osmanlı bütçeleri ve muhasebe bilançoları gibi konular da yine ilk defa onun üzerine eğildiği konulardır.

Başlıca Eserleri; Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler 1, İstanbul 1980

 XV ve XVI. asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslar, I. Kanunlar, İstanbul, 1945

Daha çok makaleleri bulunan Barkan’ın; Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 Tarihli Arazi Kanunnamesi

Saray Mutfağının 894-895 Yılına Ait Muhasebe Bilançosu

İstanbul Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri

Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı, I-II Ankara, 1972/79

Barkan’ın Türk hukuk ve iktisat tarihinin çeşitli konularına ait birbirinden değerli Türkçe makalelerinden bazılarının Fransızca ve İngilizce tercümeleri Avrupa’da şarkiyatla ilgili çeşitli dergilerde neşredilmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Kütükoğlu, S.Mübahat, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 5, 1992

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun