Nilüfer Hatun

Nilüfer Hatun
  • Din : Evlilik sonrası Müslüman
  • Kocası : Orhan Gazi
  • Oğlu : I.Murad
  • Türbe : Bursa Orhan Bey Türbesi

Orhan Gazi'nin eşi I.Murad'ın annesidir.

Aslen Rum olup Yenişehir yakınlarındaki Yarhisar'da doğmuştur.Müslüman olduktan sonra Nilüfer ismini almıştır.Bazı kaynaklarda ismi Lülüfer (ülüfer),bazılarında ise Holophira (olievera) olduğu ve Nilüfer isminin bundan geldiği ileri sürülür.Yarhisar tekfurunun kızı, Bilecik Tekfurunun oğlunun nişanlısıydı.Düğüne Osman Bey de davet edildi ve orada tekfurlar kendisine suiksat tertipledi.bu tertibin konuşulduğu meclisde bulunan adamı sayesinde suikasttan haber alan Osman Bey de onlara karşı tertibat alarak düğüne gelmiş ve baskın yaptıktan sonra gelin Holophira'yı esir kaldı.Güzelliği ile dillere destan olan Holophira'yı oğlu Orhan Bey ile evlendirmiş ve bu evlilikten Orhan Bey sonrası tahta geçecek I.Murad dünyaya gelmiştir.

HAYIRSEVER YÖNÜ

Hayırsever bir kadın olarak Bursa'da bir tekke ve mescit yaptırmıştır.Bursa ovasından geçen bir çay üzerine köprü yaptırarak bu çaya Nilüfer adı verilmiştir.Kendisini çok seven oğlu I.Murad tarafından annesi adına İznik'te imaret yapılmıştır.1388 yılında tamamlanan imaret'in kitabesinde Murad Gazi annesi için buranın yapılmasını emrettiği anlaşılmaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Prof.Dr.Şimşirgil,Ahmet, Valide Sultanlar ve Harem, İstanbul:Timaş Yayınları 2014

Uluçay,Çağatay, Padişahların Kadınları ve Kızları, İstanbul:Ötüken Neşriyat 2011

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun