Niğbolu Savaşı

Niğbolu Savaşı
  • Önem : Osmanlılar ile Haçlı kuvvetleri arasında Niğbolu Kalesi önlerinde 1396 yılında yapılan savaş.
  • Savaş Tarihi : 25 Eylül 1396 - Niğbolu
  • Savaşan Devletler : Osmanlı Devleti - Haçlı Devletleri
  • Kazanan : Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti ile Haçlı güçleri arasında Niğbolu Kalesi önünde meydana gelen Niğbolu Savaşı, Haçlı seferleri tarihinde amaç, hedef ve katılım bakımından klasik anlamda önem taşıyan son savaş olarak tanımlanmaktadır. Batı Avrupa’nın Doğu Hristiyanlığı ile birlikte doğrudan Türkler’i hedef alan ilk ciddi harekâtı olarak nitelendirilen Niğbolu Savaşı’nın ana sebebi, Türker’in Balkanlar’daki hızlı yükselişini durdurmak, tehlike altındaki Macar İmparatorluğu’na yardımcı olmak ve Osmanlılar’a karşı Batı’nın güvenliğini sağlamaktı. Bu amaçla yola çıkan Haçlı grubu, sefer propagandası yaparken, Haçlı ruhuna uygun bir şekilde İstanbul üzerinden Kudüs’e ulaşarak Hristiyanlığı yüceltme söylemleriyle gerçekleştirildi. Bu şekilde Anadolu’nun Hristiyanlaştırılması söylemleri üzerinden destek bulunmaya çalışıldı. Bu çağrıya karşılık bulunmasıyla asıl çoğunluğun Macarlar’dan oluştuğu kalabalık bir Haçlı ordusu kuruldu. Ateşli Haçlı ordusu, belirli bir plan ve strateji dahilinde hareket etmeyi kabul etmiyor, bir an önce saldırıya geçerek Türkler’i yok etme planları kuruyorlardı.

Harekete geçen Haçlılar sefer sürecinde çeşitli alanları ve kaleleri ele geçirip yağmaladılar, ancak asıl önemli hedef Niğbolu Kalesi’ydi. Niğbolu Kalesi’nin önlerine kadar gelip kaleyi kuşatan Haçlılar, kalenin sarp bir mevkide olmasının da etkisiyle sert bir direnişle karşılaştı. Bu durum Yıldırım Bayezid’e zaman kazandırdı. Yola koyulan Yıldırım Bayezid, önce Evrenos Bey’i ileri sürerek durum hakkında bilgi almaya çalıştı. Elde edilen ön bilgiler ışığında savaş stratejisi oluşturuldu ve 24 Eylül 1396 tarihinde Niğbolu yakınlarında ordugâhını kurdu. Fransız birliklerinin öncülüğündeki ilk hücum hemen ertesi gün başladı. İç ihtilafları çözemeyen kalabalık ancak disiplinsiz Haçlı orduları kazıklı savunmaların içerisine yerleştirilmiş okçular sayesinde ilk etapta püskürtüldü ve Haçlı hücumunun hızını kesti. Yıldırım Bayezid arazi şartlarını kendi lehine çok iyi kullanmış, ormanlık alana askerler gizlemiş, Haçlılar'ı hareket kabiliyetlerini kısıtlayacak bir alana mahkum etmiştir. Kurgulanan doğru stratejiyle birlikte savaşın galibi Osmanlı Devleti oldu. Çetin geçen savaş sonucunda karşılıklı olarak çok sayıda insan öldüğü belirtilse de kaynaklarda net sayılar mevcut değildir. Savaş sırasında esir alınan çok sayıda şövalye ve soylu ödenen fidyeler karşılığında serbest bırakıldı. Sonuç olarak elde edilen bu büyük zaferle birlikte Yıldırım Bayezid’in şöhreti bütün İslam dünyasına yayıldı. Osmanlılar’ın Tuna’ya uzanan sahalardaki hâkimiyeti pekişti, Balkanlar’daki konumu güçlendi. Macarlar için ise Osmanlı tehdidi daha da büyüdü.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Feridun Emecen, Niğbolu Savaşı, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2007, cilt.33, sf.89-92

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun