Nevres Paşa

Nevres Paşa
  • Görev : Bestekârlığıyla bilinen Osmanlı devlet adamı
  • Doğum : 14 Ağustos 1826 - İstanbul
  • Ölüm : 13 Aralık 1872 - Viyana

Devlet adamlığında gösterdiği başarıyla birlikte bestekârlığıyla da ön plana çıkan Nevres Paşa İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğreniminin tamamlamasının ardından 11 yaşındayken II. Mahmud’un huzuruna çıkarıldı ve Şehzade Abdülaziz’in hizmetine verildi. Sultan Abülmecid’in tahta çıkmasıyla Abdülaziz’in hizmetinden alınan Nevres Paşa öğrenimine devam etti. Arapça ve Farsça dillerini öğrendi ve edebi alanda kendini yetiştirdi. 1 Haziran 1855’te tekrar Abdülaziz’in hizmetine verilen Nevres Paşa, Abdülaziz’in cülûsundaikinci mâbeyinciliğe getirildi, fakat hemen ardından mîr-i mîrân rütbesiyle Erbaa kaymakamlığına tayin edildi. 12 Ağustos 1861’de ıstabl-ı âmire müdürlüğüne getirildi. 23 Mart 1862 tarihinde üçüncü mâbeyincilik, 14 Nisan’da Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye üyeliği, 5 Mayıs’ta Bursa mutasarrıflığı görevlerinde bulundu. Rumeli beylerbeyi pâyesi verilen ve 10 Haziran’da başmâbeyinciliğe getirilen Nevres Paşa 3 Ağustos’ta vezirlik pâyesiyle Maliye nâzırı ve 11 Ocak 1863’te Maarif nâzırı oldu ve buna benzer çok sayıda ve çok şehirde devlet görevinde bulundu. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle son görevi olan başmabeyncilikten istifa ederek tedavi için Viyana’ya gitti ancak tedavinin sonuç vermemesi nedeniyle vefat etti.

Nevres Paşa nüktedan kişiliğinin yanında şairliğiyle de tanınan bir devlet adamıdır. Onun en önemli özelliklerinden biri de musikişinaslığıdır. İlk musiki bilgilerini ve keman çalmayı kayınpederi bestekâr Kemani Rıza Efendi’den aldıktan sonra kendini yetiştiren Nevres Paşa, resmi işlerin yoğunluğundan dolayı müzikle uğraşamadı. Hayatı görev yoğunluğu içinde geçen Nevres Paşa birinci rütbede Mecîdî ile bir ve ikinci rütbede Osmani nişanlarının yanı sıra yurt dışından da çeşitli nişanlar aldı, Abdülaziz tarafından sadrazam yapılmışsa da göreve başlamadan tayin emri geri alındığından sadarete geçemedi.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Nuri Özcan, Nevres Paşa, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2007, cilt.33, sf.59-60

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun