Necmettin Bammat

Necmettin Bammat

Sıcak bir kişiliğe ve kuvvetli bir karaktere sahip olan Necmeddin Bammat İslâm’a hizmet için doğudan batıya, kuzeyden güneye koşarak İslâmiyet’le ilgili hemen hemen bütün milletlerarası konferanslarda faaliyet gösterdi. Aslen Dağıstanlı olan ve bir süre Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Dışişleri bakanlığı yapan Haydar Bammat’ın oğludur. Yükseköğrenimini Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. Daha sonra aynı üniversiteden doktora alarak Sorbon Üniversitesi’nde Roma hukuku dersleri verdi. İslâmî konular üzerindeki çalışmalarına Cambridge Üniversitesi Trinity College ve Ezher Üniversitesi’nde, daha sonra da Paris’teki Doğu Dilleri Enstitüsü’nde ve Fransız Koleji’nde devam etti. İlk resmî görevine 1948’de Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’nda başladı. Cenevre’deki Milletlerarası Kızılhaç Konferansı’na Afganistan temsilcisi olarak katıldı. UNESCO kadrosuna girdi ve sırasıyla Hukuk Danışmanlığı Bürosu’nda yetkili memur, Arap, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkeleriyle diplomatik ilişkiler sorumlusu, UNESCO Doğu-Batı proje koordinatörlüğü, beşerî bilimler direktörlüğü, kültürel işler direktörlüğü, kültür ve komünikasyon genel direktör yardımcısı danışmanlığı görevlerinde bulundu. UNESCO’daki görevine ek olarak 1976’dan itibaren İslâm Konferansı Teşkilâtı’nın Paris temsilciliği görevini de yürüttü. Ayrıca İnsan Hakları İslâmî Deklerasyonunu Hazırlama Komitesi’nde yer aldı ve İslâm Konferansı Teşkilâtı genel sekreter yardımcısının yanında kültürel kimlik işleri müşaviri olarak çalıştı.

İslâm Konferansı Teşkilâtı’nın İstanbul’daki alt kuruluşları olan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ile İslâm Kültür Mirasını Koruma Komisyonu’nun bazı çalışmalarına aktif olarak katılan Bammat, Paris ve daha sonra Sorbon üniversitelerinde İslâm medeniyeti ve sosyoloji sahalarında dersler vermeye başladı. Fransızca, İngilizce, Rusça, Almanca, İspanyolca, İtalyanca’ya hâkimiyeti yanında klasik Arapça, Farsça, Türkçe ve Japonca’yı da belli ölçüde bilen Bammat çok geniş bir kültüre sahipti. İlmî çalışmaları ile İslâm kültürüne önemli katkılarda bulunarak İslâm medeniyeti, İslâm sanatı ve mimarisi, şehircilik ve çevre bilimleriyle ilgili konularda yazılar yazdı ve konferanslar verdi. Afganistan tâbiiyetinde iken 1979’da Ruslar’ın Afganistan’ı işgal etmeleri üzerine Pakistan vatandaşlığına geçti. Ölümünden kısa bir süre önce kaleme aldığı vasiyetiyle dedesinden ve babasından kalan, ayrıca kendi gayretiyle meydana getirdiği özel kütüphanesini İstanbul’daki İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin Yıldız Sarayı’ndaki kütüphanesine bağışladı.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İhsanoğlu, Ekmeleddin, Necmettin Bammal, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1992, Cilt:5, sf:49
 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun