Nâzım Mustafa Efendi

  • Kişiliği : Osmanlı dönemi sanatçısı, bestekâr, divan şairi
  • Ölüm : Eylül 1694 ya da Ağustos 1696

Asıl adı Mustafa olan, Yenibahçeli Ördek İsmâil Efendi’nin oğlu Nâzım Mustafa Efendi İstanbul’da dünyaya geldi. Aldığı iyi eğitim ardından yeniçeri kalemine giren Mustafa Efendi başhalife oldu. II. Mustafa’nın Avusturya seferine katılıp döndükten kısa bir süre sonra Belgrad’da yeniçeri kâtipliğine tayin edildi ve son nefesini burada verdi.

Esad Efendi’nin Atrabü’l-âsâr’ında verdiği bilgiye göre son derece güzel bir sese sahip olan Nâzım Mustafa Efendi zamanının mûsiki üstatlarından ders almış ve çeşitli eserler bestelemiştir. Hüseynî makamında çember usulüyle bestelediği "Fark olunmaz şule-i ahım gece mehtâbdan / Neyleyim hurşîd-i rahşânım göz açmaz hâbdan" matla’lı eser en tanınmış eseridir. Hattat Osman Hamdi ise Nâzım Mustafa Efendi’nin kardeşidir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hasan Aksoy, Nâzım Mustafa Efendi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2006, cilt.32, sf.32

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun