Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran
  • Meslek : Şair, oyun yazarı, romancı, anı yazarı
  • Doğum : 15 Ocak 1902 - Selanik
  • Ölümü : 3 Haziran 1964 - Moskova

Çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden olan, çok kültürlü ve seçkin bir ailenin bireyi olarak dünyaya gelen Nazım Hikmet Ran dedesinden Mevlevi şiirlerini, annesinden ise Fransız klasiklerini öğrendi. Henüz on üç yaşında komşusunun evinin yandığını görünce ilk şiirini yazdı. İşgal günlerinde İstanbul’dan Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşına katılmak isteyen Hikmet, Kastamonu’dan Ankara’ya kadar yayan olarak gitti. Ankara Hükümeti onu Bolu’da öğretmen olarak görevlendirdi. Bu görev sırasında kendini Bolşevikler diye adlandıran bir grupla tanıştı ve bu durum onun dünya görüşünü derinden etkiledi. Ekim Devrimi hakkında bilgilenen Nazım, Sovyet Rusya’da olup bitenleri görmek için Moskova’ya gitti ve Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat alanında eğitim gördü. Türkiye’de halkın yaşadığı sorunlara Bolşevizm’in çare olacağı kanaatinde bulundu. Siyasi düşüncelerinden dolayı birçok kez tutuklandı ve yetişkin yaşamının büyük bölümünü hapiste ya da sürgünde geçirdi. Şiirleri elliden fazla dile çevrildi ve eserleri birçok ödül aldı. Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan Nazım Hikmet, 1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Ölümünden 46 yıl sonra, 5 Ocak 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu işlem iptal edildi ve vatandaşlığı iade edildi. 3 Haziran 1963'te vefat eden Nazım Hikmet’in mezarı Moskova’da bulunmaktadır.

Zamanla Türkçenin en güçlü şairlerinden biri olan Nazım Hikmet zamanla evrensel bir değere dönüştü ve “Dünya Şairi” olarak kabul görmeye başladı. Anadolu kültür birikimini layıkıyla özümsemesinin yanı sıra dünya edebiyatından da beslenmesi onu bu yetkinliğe ulaştırdı. Sanatçıların sadece ülkemizde değil hemen hemen tüm dünyada yaşamlarının son demlerinde veya ölümlerinden sonra ünlü olmalarına karşın 1902 doğumlu Nazım Hikmet’in ünü daha 1939 yılında bile Arjantin’e kadar yayıldı ve büyük şair olarak kabul gördü. Nazım’ın etkilediği, Nazım’dan etkilenen, ona şiirler yazan sadece ülkemiz şairleri, sanatçıları olmamıştır. Onun sesine ses katanlar, şairliğini, şiirini yüceltenler Sibirya’dan, Patagonya’ya, Paris’ten, Pekin’e, Meksika’ya kadar dünyanın her köşesinde var olagelmişlerdir. Bu yazarlar içerisinde Latin Amerika’nın Sesi olarak tanınan Şilili Pablo Neruda özel bir yere sahiptir.

 

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Tahsin Aydoğdu, Nazım Hikmet’in Yankısı İspanya’da, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, sayı. 53, 2013

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun