Napolyon Bonapart

Napolyon Bonapart
  • Önem : Fransız İmparatoru
  • Doğum : 1769
  • Ölüm : 1821

Fransız asker, devlet adamı ve imparator olan Napolyon Bonapart, Avrupa çapında bir dizi yıkım ve sosyal karmaşanın ortaya çıkmasına neden oldu. 1799 yılında Fransa’da iktidara geldi ve beş yıl sonra kendini imparator ilan etti. Korsika Adası’nda doğan Napolyon, Paris’teki Fransız Harp Akademisi’ne gitti. 1789 yılındaki Fransız Devrimi sırasında bir topçu alayında görev yapıyordu. Cumhuriyetçileri destekleyen Napolyon, devrimci lider Maximilien Robespierre’in müttefiki oldu. 1795 yılında kralcıların düzenlediği bir isyanı bastırmasıyla ün kazandı. Daha sonra Fransa’nın İtalya, Avusturya ve Mısır’ı istilasını yönetti.

Her şeye rağmen Napolyon, hukuki, politik ve sosyal alanda önemli etkiler yarattı. Fransız Devrimi’nin ideallerinin kıtanın her yerine yayılmasına neden oldu. Pek çok eski monarşiyi yıktı veya zayıflattı. Fransız hukuku günümüzde hala Batı Avrupa hukukunun temelini oluşturdu. Napolyon Savaşları toplamda yirmi yıla yakın sürdü. Avrupa’nın bütün askeri güçleri bu savaşlara dahil oldu. 1812 yılı savaşta bir dönüm noktası oldu. Napolyon Rusya’yı işgal etme girişiminde bulundu ve başarısız oldu. Yenilgisi Fransız ordusunun zayıflığını ortaya serdi. 1813 yılında Dresden Savaşı’nda ve iki yıl sonra Waterloo Savaşı’nda onu yenecek olan Avrupa güçlerine cesaret verdi. 1799 yılında Napolyon bir darbe yoluyla iktidarı ele aldı. Devrimi desteklemesine ve hatta kendi kişiliğinde onun değerlerini cisimleştirmesine rağmen 1804 yılında Fransız monarşisini yeniden kurdu. Kendisini imparator ilan etti. Almanya, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda, İtalya, Rusya ve Avusturya’ya savaş açtı. Bu arada zaten Atlantik’in kontrolü için İngiliz Kraliyet Donanması ile mücadele etti. Napolyon ilk olarak 1814 yılında görevden alındı. Elbe Adası’na sürgüne gönderildi. 1815 yılında kaçtı ve Paris’e döndü. “Yüz Gün” olarak adlandırılan bir isyan organize etti. Waterloo’da yenildi ve Aziz Helena Adası’na sürgüne gönderildi. 51 yaşındayken sürgünde öldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun