Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen
  • Meslek : Müzik folklorcusu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yurttan Sesler Korosu’nun kurucusu, eğitimci, yazar
  • Asıl Adı : Muzaffereddin Mazhar
  • Doğum : 1900- Sivas
  • Ölüm : 4 Ocak 1963- Ankara
  • Başlıca Eserleri : Seçme Köy Türküleri, Yurttan Sesler, Türk Halk Musikisi Usulleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür-sanat politikası doğrultusunda bilgilerinden yararlanılan başvuru kaynaklarının başında gelen Muzaffer Sarısözen Mekâtib-i ibtidâiyye muallim muavinliği imtihanını verdikten sonra Sivas Sanâyi Mektebi’ne muallim yardımcılığına getirildi. Sivas Muallim Mektebi’ne Türkçe öğretmenliği yapan Sarısözen Sivas Lisesi’nde musiki muallimi olarak görev aldı. Sivas’ta maarif müdürlüğü de yapan Ahmet Kutsi Tecer’le Halk Şairleri Koruma Derneği’ni kurdu. Umumi kâtiplik görevini üstlendiği bu dernekte Türkiye’de ilk defa düzenlenen halk şairleri bayramı düzenlendi. Âşık Veysel dahi on beş âşığın tanınmasına imkân sağladı. Türkçe ve musiki dersleri yanında tarih, coğrafya, tabiat bilgisi ve Fransızca dersleri de veren Muzaffer Sarısözen Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kuruluş günlerinde planlanan derleme gezilerini gerçekleştiren heyet üyeleri arasında yer aldı. Ankara Musiki Muallim Mektebi’nden sağlanan şan öğretmenliği kadrosuyla müzik arşivi şefliğine tayin edildi. Bu sırada yayım hayatına yeni başlayan Ankara Radyosu’nda da program yöneten Sarısözen ömrünün son günlerine kadar Ankara Devlet Konservatuvarı kadrosunda görev yaptı.

Yaklaşık on bin civarında türkü derlediği ya da derlenmesine destek sağladığı bilinen Sarısözen ayrıca resmî derleme gezileri dışında özel derleme gezileri de gerçekleştirdi. Mahallî sanatçılardan türküler kaydetti, özel yöre ve mekânlarda derlemeler yaptı. Yaklaşık 2000’e yakın halk musikisi eserini notaya alan Sarısözen onların profesyonel müzisyenlerce seslendirilmelerine imkân tanıdı. Konserlerle halk müziğinin yaygınlaşması için oldukça yoğun çabalar gösteren Sarısözen bazı sinema film müziklerinde halk müziğini görsel olarak da geniş kitlelere sevdirdi. Halk oyunları konusunda da önemli hizmetlerde bulunan Sarısözen stilistik zenginliğe, türel çeşitliliğe ve kıyafet renkliliğine sahip Türk halk oyunlarının ve oyun müziklerinin ait olduğu yörelerden derlenip arşivlenmesi konularında önemli katkılarda bulundu. Oyun ekiplerinin çalıp söyledikleri oyun havalarından kırk kadarını da notaya aldı. 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Şenel, Süleyman, Muzaffer Sarısözen, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2009, c.36, sf. 154-156

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun