Mustafa Nihat Özön

Mustafa Nihat Özön
  • Meslek : Yazar, eğitmen, yazın tarihçisi, çevirmen
  • Doğum : 13 Nisan 1896/İstanbul
  • Ölümü : 2 Ocak 1980/Ankara
  • Başlıca Eserleri : Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi, Türkçede Roman Hakkında Bir Deneme, Kemal ve İbret Gazetesi, Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Türkçe Tabirler Sözlüğü, Okullar için Yeni Türkçe Cep Sözlüğü, Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü

Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihi ve dil bilimi üzerine çalışmalar yapan Mustafa Nihat Özön, İstanbul Etmeydanı’nda dünyaya geldi. Şemsülmaârif ve Burhanıterakki gibi özel okullardaki öğreniminin ardından Davutpaşa ve Gelenbevi rüşdiyelerine devam eden Özön, Mercan İdadisi’nin son sınıfındayken seferberlik ilanı üzerine askere alındı. Liseyi tamamlamamış olmasına rağmen Edebiyat Fakültesi’ne öğrenci olarak kabul edildi. Eğitimini tamamlamasının ardından Ankara Erkek Lisesi’ne Fransızca öğretmeni olarak gönderildi ve meslek hayatının ilk adımını attı. Bir dönem Anadolu Ajansı’nda çalışan Özön, farklı okullarda psikoloji ve ahlak dersleri de verdi. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü’nde hocalık yapıp buradan emekli olan Özon, emeklilik yıllarında da çalışmalarına devam etti ve İstanbul’da vefat etti.

Babasına ait kitapların bulunduğu bir evde okumaya meraklı bir aile içinde büyüyen Mustafa Nihat Özön, özel Fransızca dersleri almış, II. Meşrutiyet’in ardından yayın bolluğu döneminde okumaya ve edebiyata ilgisi artmış, Balıkesir’de asker olduğu dönemde bir gençlik serüvenini anlatan Veida adlı bir roman yazmıştır. Milli Mücadele’nin devam ettiği süreçlerde Yahya Kemal’in yönetimindeki Dergâh mecmuasının sahibi olarak karşımıza çıkan Özön, aynı zamanda bu yayında yayın işleriyle de ilgilendi. Edebiyat tarihi çalışmalarının temelinde yayımlanmış eserler yanında gazete ve dergi koleksiyonları üzerinde yaptığı incelemeler de bulunmaktadır.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Alim Kahraman, Mustafa Nihat Ozon, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2007, cilt.34, sf.132-133

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun