Mustafa Necati Sepetçioğlu

Mustafa Necati Sepetçioğlu
  • Meslek : Yazar
  • Doğum : 1932 – Tokat, Zile
  • Ölüm : 8 Temmuz 2006 – İstanbul
  • Defin Yeri : Karacaahmet Mezarlığı
  • Başlıca Eserleri : Dünkü Türkiye Dizisi, Bugünkü Türkiye Dizisi, Ve Çanakkale Üçlemesi, Benim Adım Yunus Emre, Bir Ölünün Basın Toplantısı, Yaradılış ve Türeyiş Türk Destanı Ebeveynler: Abdurrahman Bey, Cemile Hanım

Asıl adı Hacı Necati olan yazar sonraki yıllarda, şairliği de olan dedesi Hacı Hafız Mustafa’ya izafeten adını Mustafa Necati olarak değiştirdi. İlk ve ortaokulu Zile’de okuduktan sonra Sivas, Tokat ve Bursa liselerine gitti ve kaydolduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi ve yüksek öğrenimi sırasında Arap ve Fars filolojisinin derslerine de devam etti. Türk-İslam ve Avrupa sanatlarından sertifika aldı. 1968-1974 yılları arasında İstanbul Milli Eğitim Basımevi müdürlüğünde görev yaparken, Türk kültürü, Türk dili ve edebiyatına dair “1000 Temel Eser” dizisindeki kitapların seçiminde ve basımında katkıları oldu. Siyasi iktidarın değişmesi üzerine görevinden alındı ve 1976’da emekli oluncaya kadar İstanbul Milli Eğitim müdür yardımcılığı ve Davutpaşa Ortaokulu’nda kütüphane memurluğu yaptı. Emekli olduktan sonra yarım kalan “1000 Temel Eser” projesini Tercüman gazetesinin Kervan Kitapçılık Şirketi’nde “1001 Temel Eser” adı altında sürdürdü.

Sepetçioğlu’nun yetişmesinde aile çevresiyle dedesi Hacı Mustafa Efendi’nin etkisi önemlidir. Bir Büyülü Dünya ki adlı eserinde (1990) dedesinden dinlediği efsanelerle babaannesinden dinlediği Ahmediyye, Muhammediyye ve Hz. Ali menkıbelerinin kendisinin yazarlık dünyası içindeki yerini anlatır. Tokat Lisesi’nde öğrenciyken yazı denemelerine girişmiş, 1950’de ‘Ergene Pars’ takma adıyla kaleme aldığı bir hikâyesi Milliyet gazetesinde, 1951’de Seçilmiş Hikayeler dergisinde çıkmıştır. 1970’ten itibaren yazmaya odaklanan Sepetçioğlu, Türk edebiyatındaki yerini popüler nitelikli tarihi romanlarıyla edinmiştir. Romanlarını “Dünkü Türkiye”, “Bugünkü Türkiye” ve “Yarınki Türkiye” olarak adlandırdığı üç büyük seride toplamayı planlamış, ancak hepsini yazamamıştır. Sepetçioğlu romanlarında tarihe sadık kalma ilkesini benimseyerek bu eserlerini bazı araştırma ve coğrafî tespitlerden sonra yazmış, karakterlerinin bütün yönleriyle Türk insanının seciyesini ve psikolojisini yansıtması gerektiğine inanmıştır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Argunşah, Hülya, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, c.ek-2, sf. 501-502

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun