Mustafa Çağatay Uluçay

Mustafa Çağatay Uluçay
  • Meslek : Tarihçi, Yazar
  • Doğum : 1908 - Çankırı
  • Ölüm : 4 Ağustos 1970
  • Ebeveynler : Arif Bey, Hatice Hanım
  • Başlıca Eserleri : Manisa Tarihi, Harem’den Mektuplar I, Osmanlı Saraylarında Harem Hayatının İçyüzü, Padişahın Kadınları ve Kızları,

İlkokulu Çerkeş’te bitirdikten sonra İzmir Erkek Muallim Mektebi’ne, ardından Ankara’daki Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Tarih-Coğrafya Bölümü’ne girdi. İlk yazılarını bu okulda el yazısıyla çıkarılan İHİ adlı dergide yayımladı. Mezun olduktan sonra Burdur Ortaokulu tarih öğretmenliğine tayin edilen Uluçay, Manisa Lisesi’nde tarih dersleri verirken buradaki yılları çok verimli geçti. Genç Kızılaycılar adlı mecmuanın yazı işleri müdürlüğünü yaparken, Gediz isimli dergiye yazılar yazdı. 1938’de mahzen ve depolarda kötü şartlar altında muhafaza edilen Manisa şer‘iyye sicillerine dikkat çekti ve yaptığı girişimlerle bu önemli tarih kaynaklarını yok olmaktan kurtardı. Pek çoğu dağınık vaziyette bulunan defterleri ciltletti ve daha sonra bu defterlerden faydalanarak özelde Manisa ve genelde Batı Anadolu tarihini aydınlatan pek çok orijinal eser ve makale yazdı. Marif Vekaleti tarafından iki yıllığına Londra’ya gönderilen Uluçay, burada araştırmalar yaptı; tespit ettiği bazı yazmaları daha sonra ilim alemine tanıttı.

Türkiye’ye döndükten sonra Avrupalılar’ın yüzyıllardan beri hakkında gizemli ve hayal mahsulü hikayeler ürettiği Osmanlı haremiyle ilgili kaynaklara dayanarak ciddi eserler vermeye başladı. 1951’de İstanbul’da açılan Çapa Yüksek Öğretmen Okulu tarih öğretmenliğine getirildi ve ölünceye kadar burada hocalık yaptı. Neşeli, mütevazi, sohbet ehli bir kişiliğe sahip olan Çağatay Uluçay, Türk Tarih Kurumu’nun muhabir ve Türk Dil Kurumu’nun asli üyesiydi. Uluçay’ın mahalli tarihi önemseyen bakış açısı onun tarih eğitimi anlayışının temelini oluşturur. Uluçay, tarih derslerinde aktif olmalarını isteği öğrencilerin dikkatinin çevrelerinde bulunan tarihi eserlere çekilmesi ve çevrenin tarih öğretmeni için bir laboratuvar vazifesi görmesi gerektiği düşüncesindeydi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Akyıldız, Ali, Mustafa Çağatay Uluçay Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2012, C. 42, sf. 122-123

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun