Musa Çelebi

  • Meslek : Osmanlı şehzadesi
  • Dönem : Fetret Devri
  • Doğum : ?
  • Ölüm : 5 Temmuz 1413
  • Ebeveyn : Yıldırım Bayezid

Babasının sağlığında Rumeli’de akıncı beyliği yapan Musa Çelebi’nin birçok savaşta bulunduğu belirtilir. Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi üzerine babasıyla birlikte Timur’a esir düştü. Timur’un Bayezid’in ölümünün ardından onu serbest bıraktığı ve kendisine Bursa ile civarının emirliğini verdiği bilinir. Osmanlı kaynaklarında, Bursa-Karesi arasında Musa Çelebi ile Bursa’ya hakim olan kardeşi İsa Çelebi’nin mücadeleye giriştikleri ve bu mücadelede Musa’nın başarılı olduğu, ancak Timur’un Anadolu’dan ayrılması üzerine İsa Çelebi’nin yeniden Bursa’yı ele geçirdiği belirtilir. Aynı kaynaklar Musa’nın bundan sonraki faaliyetleri hakkında karışık bilgiler verir. 1410 yılında Eflak kuvvetlerinin yardımıyla Yanbolu’da Emir Süleyman’a tabi Rumeli beylerbeyine karşı büyük başarı kazanarak Edirne’yi aldı. Ardından Rumeli’de mücadelesini sürdüren Musa Çelebi, Yanbolu ve Çirmen ormanlarında çete savaşları yaptı.

Ertesi yıl Edirne yakınlarında kardeşine ait kuvvetleri mağlup ettikten sonra şehre girdi. İstanbul’a kaçmak isteyen Emir Süleyman’ı yakalatarak ortadan kaldırdı ve burada hükümdarlığını ilan etti. Adına para basıldığı, Venedik Cumhuriyeti ile çevredeki diğer prensliklerle anlaşmalar yaptığı, Rumeli’de Sırp despotuna karşı harekete geçerek otoritesini tesis etmeye çalıştığı bilinmektedir. Kardeşi Mehmed Çelebi 1413 yılında Rumeli’ye geçti ve Musa Çelebi’nin yanındaki beylerden bazılarını kendi safına çekti. Bunu gören Musa Çelebi Değirmendere’ye çekilmek zorunda kaldı. Burada kardeşine karşı son mücadelesini verdi; ancak başarılı olamadı ve yaralı vaziyette Eflak’a kaçmak isterken Mehmed Çelebi’nin adamları tarafından yakalanarak boğduruldu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Başar, Fahamettin, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2006, cilt: 31, sayfa: 216 – 217

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun