Murathan Mungan

Murathan Mungan
  • Meslek : yazar, şair
  • Doğum : 21 Nisan 1955/İstanbul
  • Başlıca Şiirleri : Osmanlıya dair Hikâyat, Kum Saati, Sahtiyan, Omayra, Oda, Poster ve Şeylerin Kederi, Metal, Dağ, Bazı Yazlar Uzaktan Geçer, İkinci Hayvan, Gelecek.
  • Başlıca Romanları : Yüksek Topuklar, Çador, Şairin Romanı
  • Başlıca Hikayeleri : Son İstanbul, Cenk Hikâyeleri, Kırk Oda, Lal Masallar, Kaf Dağının Önü, Üç Aynalı Kırk Oda, Yedi Kapılı Kırk Oda, Kadından Kentler, Kibrit Çöpleri
  • Başlıca Oyunları : Mahmud ile Yezida, Geyikler Lanetler, Mutfak

Son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Murathan Mungan İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğunu memleketi olan Mardin'de geçiren Mungan 1972 yılında Ankara'ya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. Başlamış olduğu doktora eğitimini ise yarıda bıraktı. 1985 yılında İstanbul’a yerleşen Mungan, üç yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları’nda dramaturgluk yaptı. 1991 yılında, yaklaşık bir yıl boyunca Almanya'da yaşadı. Öykü, deneme, şiir, film senaryosu, roman ve şarkı sözü olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda eser üretti. Yazıları, şiirleri ve kimi kitapları bugüne değin İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İsveççe, Norveççe, Yunanca, Fince, Boşnakça, Bulgarca, Farsça, Kürtçe ve Flemenkçe dillerine çevrilerek çeşitli dergi, gazete ve antolojilerde yayımlandı.

Murathan Mungan’ın şiirlerinde farklı kültür, inanç ve yaşam şekillerini bünyesinde barındıran, çocukluk yıllarının büyülü atmosferi, eski şiirin izleri, mitler, masallar ve de destanlarla birlikte yoğuran, hatırlayan hatta yeniden üreten çağrışım unsurları dikkat çeker. Onun yapıtlarında folklorik ögelerden, mitolojiden, divan şiirinden beslendiği göz önünde tutulduğunda geleneğe bağlı bir sanatçı kişiliğe sahip olduğu görülmektedir. Mungan, gündelik hayatın detaylarındaki ideolojik içeriği yapıtlarının ana temalarından biri olarak değerlendirir. Gelenekle kurmuş olduğu ilişkide, geniş zamanda geçerli olanı bulup işleme isteği vardır. 1980 Kuşağı şairleri arasında sayılan Murathan Mungan dönemin şairlerinin birçoğunda olduğu gibi, şiirin gelenekle olan münasebetini bir sorunsal olmaktan çıkarmış, şiirin Türk edebiyatında oluşturduğu birikimin farkındalığıyla meseleye bakmıştır. Özellikle yüzyıllarca süren uzun bir geçmişe sahip divan edebiyatının modern Türk şiiri içinde yoğun göndermelerle yer almasına karşı çıkanlara karşı duruş sergilemiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Fırat Caner, Bir İdeoloji Olarak Murathan Mungan Şiiri, Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2002

Macit Balık, Murathan Mungan Şiirinde Geleneğin İzleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.31, 2016

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun