Muradiye Medresesi

Tunus’ta 17.yy.’da inşa edilmiş olan medresedir. Yeniçeri kışlasının yerine inşa edilmiş olan bu eğitim merkezinin kitabesi yoktur. Yapının banisi olan Murat Bey tarafından 1673 yılında inşa edilmiştir. Kaynaklarda Tevbe Medrese’si olarak geçen kurum, 1981 yılında büyük bir onarım geçirmiştir. Bugün belediyeye ait küçük bir el sanatı atölyeleri faaliyet göstermektedir. Medrese, revaklı avlu çevresinde sıralanmış talebe hücreleri ve mescidiyle Tunus’taki Osmanlı medreselerinde sıkça rastlanan klasik plan şemasına sahiptir.

Mimari Özellikleri

Medreseye giriş dikdörtgen formlu beşik tonozlu küçük bir hücreden sağlanmış olup, bu hücreden dikdörtgen bir avluya geçilmektedir. Avlu çevresini kuşatan revaklar açık kahverengi taş sütunlar ile çevrelenmiştir. Sütun kaideleri kare olup bu sütunların üzerinde Hafsi tipi sütun başlıkları bulunmaktadır.

Mescit bölümü atnalı kemerli bir kapı ve hücrelerin kapı ve pencere açıklıkları dışında kalan yüzeyler tamamen çiniler ile kaplanmıştır. Kapı ve pencerelerin üst kısmında alçı kabartmadan yapılmış kufi hatlı bir kuşak yer almaktadır.

Medresenin avlusunda abdest alma yerleri ve helaları bulunmakta, güneydoğu kenarında ise mescit yer almaktadır. Yapının kapısı cepheden taşmadan düz atkılı ve mermer söveli iki geniş pencerenin yer aldığı mermer malzemeden yapılmıştır.

Yapının mihrabı mermer malzemeden yapılmış olup, 1 metre derinliğe sahiptir. Mihrabın yanları siyah ve beyaz taşlar ile örülmüş, kemer alınlıkları boş bırakılmıştır. Süsleme öğresi olarak mihrabın kavsarası ön plana çıkmakta, bu kavsara üçgenler ve yıldızlar ile bezendiği görülmektedir.

Medrese 2 katlıdır ve ikinci katına avlunun kuzeydoğu köşesindeki bir kapıdan girilen hücrenin içinde yer alan merdivenle çıkılmaktadır. Giriş katı ile aşağı yukarı aynı düzenlemeye sahip olan bu katta dört yönden revaklar ve hücreler bulunmaktadır. Revaklar ise sütunlara oturmakta, sütunlar üzerine kemersiz olarak oturan çatıya geçilmektedir. Bu katta yer alan hücreler de aşağı kattakiler ile aynı özelliklere sahiptir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Pektaş, Kadir, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 31, 2006

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun