Müjgân Cunbur

Müjgân Cunbur
  • Meslek : Kütüphaneci, edebiyat araştırmacısı
  • Doğum : 12 Ocak 1926 - İstanbul
  • Ölüm : 25 Eylül 2013 - Adana

Çevresindeki gençleri yazmaya teşvik etmesi, yazdıklarının basılmasına ön ayak olması yolunda önemli hizmetleri bulunan Müjgan Cunbur, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını eski edebiyat dalında tamamladıktan sonra yazma eserlere karşı duyduğu ilgi onu kütüphaneciliğe yöneltti. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’ndeki yazma eserleri tasnif etti, ardından Millî Kütüphane’ye tayin edildi. Millî Kütüphane’nin kurucusu Adnan Ötüken’in yurt dışında bulunduğu 1959-1960 yıllarında müdür vekilliği yaptı. Adnan Ötüken’in Millî Kütüphane’den ayrılması üzerine kütüphane müdürlüğüne getirildi ve emekliye ayrılıncaya kadar görev adlarında yapılan değişikliklerle ve zaman zaman ayrılıp yeniden dönerek Millî Kütüphane’de çalıştı. Kütüphaneye yeni bina yerinin seçilmesi, binanın yapılması ve kütüphanenin taşınmasında, kitap sayısının arttırılmasında büyük gayret sarf etti. Kütüphanenin sadece kitapların bulunduğu bir mekân olmanın ötesinde çeşitli bilimsel toplantı, konferanslar, konser ve sergilerle canlı bir kültür merkezi haline gelmesinde çaba harcadı. Kültür Bakanlığı müşavirliği yıllarında Türkiye kütüphanelerindeki yazma eserlerin kataloglarının hazırlanmasıyla uğraştı. Anadolu kütüphanelerinde çalıştı. 1980’de yeniden Millî Kütüphane başkanlığına tayin edildi.

Sadece işin tekniğiyle ilgilenen bir kütüphaneci değil bir öğretmen-kütüphaneci olan Cunbur kendisinden önce gelenlerden aldıklarını geliştirerek kendisinden sonrakilere devretti. Kadın hakları ve folklor araştırma dernekleriyle Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi olan Müjgân Cunbur, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu’nda görev yaptı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih-Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nde aslî üye oldu, bu kurumun çeşitli kollarında faaliyet gösterdi. Kurum tarafından yayımlanan Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’nde alt grup başkanı olarak çalıştı. Türk kültürü alanında çalışan yerli ve yabancı pek çok bilim adamının saygısını kazanan Müjgân Cunbur’a çeşitli ödüller verildi. Türk Folkloruna Üstün Hizmet Belgesi, Türkiye Millî Kültür Vakfı Türk Kültürüne Üstün Hizmet armağanı, İLESAM’ın Türk Kültürüne Üstün Hizmet ödülü, Türk Kütüphaneciler Derneği Üstün Hizmet ödülü bunlardandır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Enginün, İnci, Fatma Müjgân Cunbur, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, c. Ek-1, sf.274-275

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun