Muhyiddin İbni Arabi

Muhyiddin İbni Arabi
  • Doğum : 1165
  • Ölüm : 1240-1245
  • Meslek : Mutasavvıf, filozof

Muhyiddin İbnü'l Arabi, Arap mutasavvıf, alim.İspanya'da doğdu.Geçirdiği bir rahatsızlığın psikolojik etkisiyle inzivaya çekildi.Bu süreçte tasavvufi öğretilerini geliştirdi.1201'den sonra Mısır, Hicaz ve Anadolu'yu dolaşarak Şam'a yerleşti.Çelişkisiz bir ''vahdet-i vücut'' öğretisin ortaya koyan ilk İslam filozofuydu.Fikriyatında ''ihvanu's-safa'' olarak bilinen İslam gnostisizminin ve Yunan felsefesinin tesiri vardı.Anadolu'da en çok rağbet gören mutasavvıflardan biri oldu ve Türk tasavvuf anlayışına hatırı sayılır katkı sağladı.I.Selim Suriye seferinde Memlük yönetimine son verince, Arabi'nin Şam'daki türbesine bir saygı göstergesi olarak cami yaptırdı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul:Diyanet Vakfı Yay, 1988

Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi İstanbul:Alfa Basım 2014

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun