Muharrem Ergin

Muharrem Ergin
  • Meslek : Türk dili bilgini, fikir adamı ve yazar
  • Doğum : 1923 - Ahıska
  • Ölüm : 6 Ocak 1995 - İstanbul
  • Ebeveynler : Haydar Bey, Name Hanım
  • Başlıca Eserleri : Türk Dil Bilgisi, Türk Dili, Üniversiteler İçin Türk Dili, Osmanlıca Dersleri, Orhun Âbideleri, Türklerin Soy Kütüğü, Kadı Burhaneddin Divanı, Azeri Türkçesi, Dede Korkut Kitabı, Oğuz Kağan Destanı, Melîhî, Câmiu’l-meânî’deki Türkçe Şiirler, Bursa Kitaplı

Bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Gögye köyünde doğan Muharrem Ergin, ailesinin Türkiye’ye göçmesiyle ilk ve ortaokulu Muş’ta okudu. Lise öğrenimini Balıkesir Lisesi’nde tamamladı. Bu yıllarda Hüseyin Nihal Atsız’ın kardeşi Nejdet Sançar edebiyat hocası oldu. Bu tanışma Ergin’in fikrî ve meslekî hayatının şekillenmesinde önemli rol oynadı. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kaydolup, Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Caferoğlu, İsmail Hikmet Ertaylan, Ali Nihad Tarlan, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi hocalardan okudu. Yüksek tahsilini bitirdikten sonra bir süre Boğaziçi Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. Mezun olduğu bölüme asistan alınarak R. Rahmeti Arat’ın danışmanlığında hazırladığı Dede Korkut Kitabı’nın karşılaştırmalı metniyle doktor, yine Dede Korkut Kitabı’nın gramer ve sözlüğüyle doçent oldu. Hocası Arat’ın ölümü üzerine tayin edildiği Eski Türk Dili Kürsüsü başkanlığını emekliye ayrılıncaya kadar sürdürdü. Parkinson hastalığına yakalanınca Haseki Hastanesi’nde bir müddet tedavi gördü. Ölümünden bir hafta kadar önce zatürreye yakalandı ve vefatından sonra Hasdal Mezarlığı’nda defnedildi.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen Millî ve Milletlerarası Türkoloji kongrelerinin uzun yıllar genel koordinatörlüğünü yürüten Ergin, devlet kurumları ile ortak çalışarak kongrelerin dünya çapında tanınmasını sağladı. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı’nın kuruluşunda da rol alarak Konservatuvar Yönetim Kurulu’nda bulundu. Ses tonu, vurgulaması ve kendine özgü üslûbuyla iyi bir hatip ve iyi bir hoca olan Ergin, öğrencilerine ve dinleyicilere Türkçe’nin gizli kalmış güzelliklerini hissettirirdi. Türk tarihinin Orta, Kuzey ve Güney Asya’da geliştiğini söyleyerek ve Türklüğe yöneltilen tehdit ve tehlikelere işaret ederek, varlık ve beka davasının Türkiye’nin birinci meselesi olduğunu vurguladı. Siyasî huzur, iktisadî kalkınma ve millî eğitim gibi konulara dikkat çeken Ergin, Millî Eğitim’de istenilen düzeyde bir öğrenim verilemediğinden aklın ve ilmin hâkimiyetinin kurulamadığını, eğitimde yalnızca bilgiyi ön plana almanın doğru olmadığını, şahsiyetli bireylerin yetişmesi için çareler aranması gerektiğini belirtti. Eserlerinde millî şuur ve millî kültür üzerinde önemle duran Ergin millî kültürün topluma ve bireye aslî değerler kazandıracağını savundu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Bilgin, A.Azmi, Muharrem Ergin, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2016, cilt. 2016, sf: 415-416

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun