Muhammed Ali Cinnah

Muhammed Ali Cinnah
  • Kişiliği : Pakistan kurucusu
  • Doğum : 25 Aralık 1876 - Karaçi, Pakistan
  • Ölüm : 11 Eylül 1948 - Karaçi, Pakistan

Pakistan Devleti’nin kurucusu, hukukçu ve devlet adamı Muhammed Ali Cinnah, bugün Pakistan sınırları içerisinde bulunan Karaiçi’de dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra işletmecilik eğitimi almak için İngiltere’ye giden Cinnah, burada Hukuk eğitiminin yanı sıra İngiliz politikasını yakından tanımak amacıyla sık sık Avam Kamarası’nın toplantılarını takip etti. 19. yaşında eğitimini tamamlayıp genç bir avukat olarak Hindistan’a döndü. Babasının ısrarlarına rağmen Karaiçi’de kalmadı. Bombay’a gitti ve bir dönem sulh mahkemesinin başyargıçlığını yaptı. Onu asıl tarihe kazandıran politikayla olan ilgisi ise 1900’lü yıllarda başladı ve Indian National Congress başkanının özel sekreteri olarak fiili olarak siyasete atıldı. Burada kısa sürede tanınmış politikacıların arasına girmeyi başaran Cinnah, Hindistanlılar arasında milliyetçilik duygusunu arttırmayı temel unsur haline getirdi ve Müslümanların durumuyla da ilgilenmeye başladı. 1. Dünya Savaşı’nda Hindistan’ın İngiltere için yaptığı fedakârlıklar karşısında bazı siyasi hakların elde edilmesi gerektiğine inanan Cinnah, Hindular ile Müslümanlar arasındaki yakınlığı İngilizler’e karşı ortak tavır alma politikası güttü. Gandhi’nin pasif direniş eylemini desteklemeyen Cinnah, özellikle Gandhi ile olan siyasi zıtlıkları nedeniyle bütün görevlerinden ve üyesi olduğu siyasi kuruluşlardan ayrıldı.

Dönemin politik zemini nedeniyle İngiltere’ye giden Cinnah, 1934 yılında geri dönmesinin ardından All India Muslim Leauge başkanlığına seçildi ve partiyi Hint Müslümanlarının haklarını savunan faal bir kuruluş haline getirdi. 22 Ekim 1939’da kamuoyuna başvurmadan II. Dünya Savaşı’na girildiğini ileri süren Kongre Hükümeti bağımsızlık isteğiyle istifa etti ve meclisi kapattı. Cinnah bu durumu fırsat bildi ve All India Muslim Leauge’in çalışmalarına hız kazandırdı. 22-23 Mart 1940'ta Lahor'da Cinnah'ın başkanlığında bir toplantı yapıldı ve burada ayrı ülke fikri Müslümanların son politik kararı olarak kabul edildi; buna "La hor tasarısı" veya "Pakistan kararı" denildi. Bunu takip eden süreçte 14 Ağustos 1947 yılında Pakistan’ın ayrı bir devlet olduğu resmen ilan edildi. Cinnah’a göre Hindistan Müslümanları ayrı bir kültür, medeniyet, dil, edebiyat ve tarih benimsediklerinden dolayı ayrı bir millet ve bu millete ait bir toprağa sahip olmalıydı. Cinnah siyasi anlayış olarak liberal ve demokrattı. Ona göre devletin birtakım teorik tartışmalarla uğraşmak yerine hürriyetçi ve sosyal adaletçi bir sistem geliştirilmesi gereklidir. Hayatını inandığı değerler yolunda harcayan Cinnah, doğduğu şehirde vefat etti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Rekin Ertem, Muhammed Ali Cinnah, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1993, cilt.8, sf.16-18

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun