Molla Fenari

  • Doğum : ?
  • Ölüm : 1430/1431
  • Meslek : Alim, müftü, şeyhülislam
  • Tam Adı : Molla Şemsüddin-i Fenari

Molla Şemsüddin-i Fenari, alim, müftü ve şeyhülislam.Osmanlı'nın ilk şeyhülislamıdır.Osmanlı bilim yaşamının kurucusu olarak kabul edilir.Asıl adı Muhammed Bin Hamza'dır.İslami ilimlerin yanında mantık ve matematik alanında da saygın bir konumdaydı.Bursa kadılığının yanı sıra Makedonya medresesinde müderris olarak dersler verdi.Bursa kadılığı yaptığı esnada mahkemede Yıldırım Bayezid'ın şahitliğini reddedip, adalet önünde hükümdarla sıradan bir vatandaşın aynı haklara sahip olduğu ilkesini savunmuştur.El-Feva'idü'l-Fenariyye adlı mantık eseri Osmanlı medreselerinde 20. yy'a kadar vazgeçilmez ders kitabı olarak okutulmuştur.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İstanbul:Diyanet Vakfı Yay, 1988

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun