Mohaç Muharebesi

  • Savaş Tarihi : 1526 - Mohaç, Macaristan
  • Savaşan Devletler : Osmanlı Devleti - Macaristan Krallığı
  • Kazanan : Osmanlı Devleti

15. yüzyıl Osmanlı ve Avrupa tarihinin önemli sonuçlar barındırması itibariyle önemli savaşları arasında yer alan Mohaç Savaşı, Macaristan’ın güney sınırına yakın bulunan Mohaç ovasında yapıldığı için bu adla anılmaktadır. Köklü Macar Krallığı’nı sona erdirip Macar topraklarının parçalanmasının önünü açmasının yanı sıra Avrupa’da Macar tahtı veraseti meselesini ortaya çıkarmasıyla da önem arz etmektedir. Savaşa giden süreçleri belirleyen sebepler Avrupa’daki siyasi gelişmelerle yakından ilgilidir. Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’ı Macarlar’dan alması ve burayı Orta Avrupa’ya yönelik başlatacağı yeni askeri harekât üssü olarak kullanacak olması iki devlet arasındaki ilişkiyi giderek gerdi. Bunun üzerine Şarlken'e yenilip esir düşen Fransa Kralı I. François’in annesi oğlunun kurtulması için Kanuni Sultan Süleyman’dan yardım istemesi, gündemde olan Macaristan konusuna öncelik kazandırdı. Macarlar’ın Fransızlar’la anlaşma yaparak 1. François’i serbest bırakması Osmanlılar’ın aynı yılın baharında düzenlemek üzere başlattıkları hazırlıkları erteletmedi.

Savaş için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kanuni Sultan Süleyman, yanında veziriazam ve aynı zamanda Rumeli beylerbeyi olan İbrahim Paşa ile birlikte harekete geçti. Macaristan’a doğru giden yol üzerinde Petervard Kalesi kuşatıldı. Kale alındıktan sonra hedef doğrultusunda ilerleyiş devam etti. Karşı tarafta ise hazırlıklar devam ediyordu. Macar asilzadelerinin çoğu, bir süvari hücumuyla Osmanlı ordusunun dağıtılabileceği inancındaydı. Savaşın gelip çattığı Mohaç ovasında Macar ordugâhı ovanın en uygun yerinde bulunuyordu. Tüm hazırlıklar sürerken süvariler Macarlar’ın hareketlerini dikkatle takip ediyorlardı. Tam bu sırada Macar alaylarında bir hareketlenme oldu ve ani Macar saldırısıyla savaş başladı. Kıran kırana geçen ve yaklaşık iki saat süren savaşta kazanan taraf Osmanlı Devleti oldu. Macar kumandanı Tomori, Borza deresi yakınlarında hayatını kaybetti. Macar Kral II. Layoş ise kaçarken akşam karanlığının da etkisiyle derede boğularak öldü. Savaşın sona ermesinin ardından Kanuni bir gün Mohaç ovasında kaldı ve hiçbir dirençle karşılaşmadan Budin’e girdi. Savaş Macar Krallığı’nın sonunu hazırladı. Bu durum Macaristan topraklarında Osmanlılar'la Habsburglar arasında 150 yıl sürecek olan mücadelenin de ilk adımını oluşturdu. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ağırlığını daha fazla hissettireceği yeni devir bu zaferle başlamış oldu.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Feridun Emecen, Mohaç Muharebesi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2005, cilt.30, sf.232-235

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun