Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay
  • Doğum : 1885/İstanbul
  • Ölümü : 30 Mart 1956/İstanbul
  • Meslek : Yazar, Şair, Hukukçu

Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi; yazar, şair ve hukukçu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış dönemini konu edinen, Üç İstanbul (1938) adlı ilk ve tek romanı ile nam saldı. 1983 yılında TRT tarafından televizyon dizisi olarak çekildi. Biyografi türünde eserler verdi.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI

1885 yılında İstanbul’da doğdu. Yazarın tek roman eseri olan “Üç İstanbul”la edebiyat çevreleri tarafından çok beğenildi. Eğitim hayatını Vefa İdadisi’ni ve Hukuk Mektebi’ni bitirerek başladı. Doktora tezini verdikten sonra Hukuk Mektebi’nde İdare Hukuku Asistanlığı görevini icra etti. Adliye Nezareti Özel Kalemi’ne girerek müdürlüğe kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra Beyoğlu Dördüncü Noteri oldu. 1956 yılında İstanbul’da ölümüne kadar bu görevi icra ederek geçirdi.

EDEBİ HAYATI

Yazı hayatına şiir türüyle başladı. İlk şiiri “Elhamra” Resimli Kitap’ta yayınlandı. İkinci Meşrutiyet’e kadar çeşitli dergilerde yayınlanan ve Aruz veznini ustaca kullanıldığı, milli duyguların ön plana çıkarıldığı şiirleriyle meşhur hale geldi. Milli Edebiyat Akımı’nın etkisine giren şairlerden biri oldu. Çınaraltı dergisinde 1943 yılından 1944 yılına kadar yayınlanan son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı‘dan da etkilendiği görüldü. Sade bir dil kullandığı “Kemal”, “Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel” gibi oyunlarında vatan sevgisi temasını işledi. Tek romanı ve en önemli eseri “Üç İstanbul”da, İkinci Abdülhamit, İkinci Meşrutiyet ve Sevr dönemi İstanbul’unu  anlattı. Yazarın bu eseri o dönemin şahsiyetlerini müşahhas örneklerle sunmuş, derin tahliller neticesinde ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı örneklerle dikkat çeken bu roman televizyon dizisi olarak da yayınlandı ve büyük ilgi çekti. “Üç İstanbul” romanında da canlandırdığı Mehmet Akif Ersoy ile tanışması, sanatı ve düşünceleri üzerine tesir etti. Edebiyat araştırmaları da yapan Mithat Cemal Kuntay, edebiyat üzerine yaptığı inceleme ve araştırmalarını 1913’te yayınlanan “Hitabet ve Münazara Dersleri”, 1914’te yayınlanan “Hitabet Dersleri” kitaplarında topladı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

KAPLAN, Mehmet 1992: Edebiyat Üzerine Araştırmalar I, Dergâh Yay. İstanbul, s.353

TURAL, Sadık 1991: Zamanın Elinden Tutmak, Ecdâd Yayınları, Ankara, s. 67 3 KUNTAY, Mithat Cemal 1971: Türk’ün Şehnamesinden, (Haz.:Faruk K. Timurtaş), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, s. 20

 ÖZÖN, Mustafa Nihat 1938: Namık Kemal ve İbret Gazetesi, s. 151 9 KUNTAY 1971

 ORTAÇ, Yusuf Ziya Ortaç 1960: Portreler, İstanbul, s. 85-92

  KAPLAN, Mehmet 1988: Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul,

  KUNTAY, Mithat Cemal (Tarihsiz): Üç İstanbul, Semih Lütfi Erciyas Basımevi,

  552 s.

  DURMUŞ, Mithat 1997: “Üç İstanbul Romanından İstanbul’a Bir Bakış”, Erciyes Dergisi, Mayıs, s.23

  GÖKTÜRK Halil İbrahim, 1987: Mithat Cemal Kuntay, KBY., Ankara

KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun