Miryokefalon Savaşı

Miryokefalon Savaşı
  • Savaş Tarihi : 17 Eylül 1176
  • Mevki : Miryokefalon Ovası
  • Sonuç : Selçuklu kazandı. Anadolu'da Türk varlığı kesinleşti.
  • Komutanlar : II. Kılıçarslan / I. Manuel Komnenos

Miryakefalon Savaşı; Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan ile Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos arasında 1176 yılında meydana gelen ve Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma ümidini tamamen yok eden savaştır.

Başlangıç

1175 yılında II.Kılıçarslan’ın Orta Anadolu’da Sivas ve Tokat bölgelerine hakim olan Danişmedli Türk beyliğine son vermesi, Bizans İmparatoru’nun Türk hakimiyetini ve Türk birliklerini ezmek hatta kesin bir şekilde Türk egemenliğine son vermek için hazırlıklara girişmesine neden oldu. Bu doğrultuda İmparator Manuel papa’ya yazdığı mektupta zamanın yeni bir haçlı seferi için uygun olduğunu ve Anadolu’dan geçen yolun artık güven altına alınması gerektiğini vurgulayarak ordusu ile birlikte Konya üstüne doğru yöneldi.

II. Kılıçarslan imparatora elçiler göndererek barış istediğini vurgulasa da, imparator bunu kabul etmedi ve Niksar surları önünde Andronikos Batatzes’in Türklere ağır bir şekilde yenilmesi Batatzes’in kellesine mal oldu. Kesilen bu baş da II.Kılıçarslan’a zafer nişanesi olarak gönderildi.

Savaşa Doğru

İmparator Manuel’in ordusu ile birlikte Sultandağı civarında dağlık bir bölgeye girmesi, zaten zor olan şartları daha da zorlaştırdı. Kuşatma araçları, erzaklar ve ağır arabalar ordunun ilerlemesini ciddi bir şekilde engelliyordu ve geçmek zorunda oldukları bu bölge Türkler tarafından bilinçli bir şekilde tahrip edilmişti. Ordunun ilerlediği bu yol üzerinde Miryofefalon kalesinin bulunduğu bir geçit vardı ve Türk ordusu burada bir dağ yamacında hazır olarak bekliyordu. Türk ordusu hemen hemen Bizans ordusuna eşit sayıda fakat daha kötü teçhizatta idi. Ancak Türklerin avantajı daha fazla hareket imkanına sahip olmaları idi. Bu şartlar altında Bizans ordusuda şan ve şöhret kazanmak için bu dar geçide girince Türkler de saldırıya geçti ve savaş başlamış oldu.

17 Eylül 1176 tarihinde başlayan bu savaş, Türklerin galibiyeti ile bitti. İmparator Manuel, savaşın ortasında cesaretini kaybederek geçitten çıkmak için geriye doğru kaçtı ve bunun üzerine bütün ordu onun takip etti. Yalnız ağırlıkların yolu kapaması, Türklerin saldırıya geçtiği sırada pek çok askeri öldürmesi çok az sayıda insanın hayatta kaldığını göstermektedir. Akşama kadar süren savaşın sonunda II.Kılıçarslan bir elçi göndererek imparator’a Eskişehir ve Gümüşsu kalelerini yıkması şartı ile ona barış teklifi etti. Bu şartlar altında kalan ordusu ile birlikte geçitten çıkan İmparator Manuel, Bizans’a dönerken yolda Türkmenlerin saldırılarına uğradı.

Önemi

Bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu tarihinin dönüm noktalarından biridir. Türklerin Malazgirt’ten sonra Bizans’a vurdukları bu 2. darbe sonucu Bizans, Anadolu’da üstünlüğünü kaybetmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özaydın, Abdülkerim, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 25, 2002

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun