Mimar Hayreddin

  • Meslek : Mimar
  • Yaşadığı Dönem : 15. yüzyıl sonları 16. yüzyıl başları

Osmanlı’nın kıymetli mimarlarından olan Mimar Hayreddin hakkında kaynaklarda geniş bilgiler bulunmamaktadır. Doğum ve vefat tarihi konusunda bilgi olmasa da kendisinin 15. yüzyıl sonları ile 16. yüzyıl başlarında yaşamış olduğu bilinmektedir. II. Bayezid dönemi mimarlarından olduğu düşünülmektedir. Murad isminde bir mimarın oğlu olduğu düşünülen Hayreddin İstanbul’un fethinden sonra Mimar Sinan’a kadar olan süreçte yaşamış olan mimarlardandır. Osmanlı mimarisine pek çok yenilik katmış olan Mimar Hayreddin’in 1509 yılındaki şiddetli İstanbul depremi sonrasında da görev almış olabileceği muhtemeldir. Kaynaklara göre Mimar Hayreddin, kendi adına bir mescidi İstanbul’da bulunan Sinan Paşa Türbesi karşısına yaptırmış ve vefatından sonra da buraya gömülmüştür. Bu bilgilere bakıldığı zaman kabrinin bu türbenin yanında olduğu anlamı çıkmaktadır. Sonraları zamanla meydana gelen değişiklikler ile birlikte Mimar Hayreddin'in kabri de kaybolmuştur.

Mimar Hayreddin'in imzası olan eserler konusunda tahminle birlikte kimi fikirler öne sürülmektedir. Bu fikirlerin en başında Amasya ve Edirne'de bulunan Sultan Beyazıt külliyeleri gibi çok sayıda önemli eser onunla ilgili olarak anılmıştır.  Yıldırım Bayezid Camii’nin de onun tarafından yapıldığı söylenmektedir. Bununla ilgili her ne kadar karşıt görüşler varsa da, iddialar Mimar Hayreddin’i daha güçlü bir ihtimal olarak göstermektedir. Bunun yanı sıra, Yıldırım Beyazid döneminde bırakılan eserlerde de imzası olduğu düşünülmektedir. Mimar Hayreddin’in kendi adına yaptırmış olduğu mescid kayıtlarına bakıldığında ise onun II. Bayezid’den önce daha Fatih Sultan Mehmet döneminde dahi bir vakıf kurabilecek kadar önemli ve tanınmış bir şahsiyet olduğu sonucu da anlaşılmaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Semavi Eyice, Hayreddin Mimar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1998, cilt.17, sf.55-56

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun