Mihrimah Sultan Camii

Mihrimah Sultan Camii
  • Yapılış Tarihi : 1540
  • Bitiş tarihi : 1548
  • Yapan : Mimar Sinan
  • Bani : Mihrimah Sultan
  • Yer : Üsküdar

Mihrimah Sultan Camii, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından yaptırılan camiidir. Üsküdar İskele Meydanı'ndadır. Mimar Sinan'ın erken dönem eserlerindendir.

 

Mimari Özellikleri

Külliye halinde olup camii, medrese, imaret, tabhane, sıbyan mektebi, kervansaray ve çeşmeden meydana gelmektedir. Bu geniş külliyeden zamanımıza camii, medrese ve sıbyan mektebi ulaşmıştır. Sıbyan mektebi bugün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çocuk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Medrese, sağlık merkezi olarak kullanıldığından iç mimarisinde pek çok değişiklik yapılmıştır. Hücrelerin biri dışında diğerleri, asıl biçimlerini kaybetmiştir.

Mihrimah Sultan 1548 yılında bitirilen bu camii’yi Mimar Sinan’a yaptırmıştır. İnşaata hangi tarihte başlanıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Camii 27,30x21,80 metrelik bir alana oturtulmuştur. Yapının kanatları ve mihrap tarafı yarım kubbeler ile desteklenmiştir. Çapı 11,40 metre, merkezi 24,20 metre yüksekliğinde olan ana kubbe, dört kollu ayaklara binen sivri kemerlere oturtulmuştur. Kıble duvarının köşelerinde küçük kubbeler bulunmaktadır. Son cemaat yerinin iç revakı yüksek ve beş kubbelidir. Bunun denize bakan tarafında güzel bir şadırvan bulunmaktadır. Mihrimah Sultan Camii’nin kuzey köşelerine konmuş tek şerefeli 2 minaresi vardır. Camiinin batı duvarı üzerine 1759 yılında konmuş olan güneş saati oldukça ilgi çekicidir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun