Mihrî Hatun

  • Kişiliği : İlk kadın divan şairlerinden
  • Ölüm : 1572 sonrası

Osmanlı döneminin ilk kadın divan şairlerinden olan Mihrî Hatun Amasya’da dünyaya geldi. Evliya Çelebi, isminin Mihrimah, mahlasının ise Mihrî olduğu yönünde görüş beyan eder. Mihrî Sultan öncelikle II. Bayezid’in, sonraki dönemde ise oğlu Şehsade Ahmed’in Amasya valiliği sırasında şehzade sarayı etrafından gerçekleşen edebiyat muhitine girmiş ve yazdığı şiirleri bu dönemde dikkat çekmiştir. Dönemin tezkirelerinde Mihrî Hatun ile ilgili kayıt altına alınan bilgilerin neredeyse tamamı bu edebi çevrede onunla diğer şairler ve kişiler arasında geçen olaylarla ilgilidir. Güzelliğiyle bilinen Mihrî Hatun hakkında aşk dedikodularının çıkması kaçınılmazdır. Aşık Çelebi, Mihrî Hatun ile Sinan Paşa’nın oğlu İskender Çelebi bir gönül ilişkisi bulunduğunu iddia eder. Buna kanıt olarak da bazı şiirlerinde geçen İskender mazmununu gösterir.

Zeyneb Hatun ile birlikte dönemin ilk ve önemli divan şairlerinden olan Mihrî Hatun sade bir dille yazdığı şiirlerinde ağırlıklı olarak duygularını ifade etmeye çalışır. Bu yolla yazdığı şiirlerinde samimi ve yalın bir üslup kullanmaya özen gösterir. Dönemin tezkire yazarları onun şiirini överken ihtiyatlı bir ifade kullanırlar. Sehî, Mihrî Hatun’un Yavuz Sultan Selim ve Şehzade Ahmed için birçok gazel ve kaside yazdığını ifade eder. Abdülkadir Karahan ise divandaki kasidelerin hemen hemen tamamının Şehzade Ahmed’e, özellikle bayram tebrikleri nedeniyle sunulduğunu belirtir. İlk kadın divan şairlerinden olması oldukça önemli bir konuyken onlara eleştiri yöneltenler de olmuştur. Aşık Çelebi, Mihrî Hatun’un şiirinde namahrem sözler bulunduğunu belirterek, şiirlerinin bütünü itibariyle vasat kabul edilebileceğini belirtir. Ömrünü Amasya’da geçiren ve şiire adayan Mihrî Hatun’un tam olarak hangi tarihte öldüğü bilinmemektedir.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İsmail E. Erünsal, Mihrî Hatun, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2005, cilt.30, sf.37-38

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun