Mihaloğlu Ali Bey

Mihaloğlu Ali Bey
  • Görev : Akıncı
  • Önem : Osmanlı’nın Rumeli’yi topraklarına katmasında yararlılık göstermesi
  • Doğum : ?
  • Ölüm : 1500, 1505, 1507(?) – Plevne, Bulgaristan

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de birçok yeri topraklarına katmasında önemli rol oynayan Türk Akıncı Mihaloğlu Ali Bey’in doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilinmemektedir. Osmanlı’daki ünlü akıncı ailelerinden biri olan Mihaloğulları’na mensuptur. Yaşamı hakkında ilk bilgi 1462’de II. Mehmed’in Eflak Seferi’ne katıldığına dairdir. Ali Bey, padişahın çadırına saldıran Kazıklı Voyvoda’yı Erdel içlerine dek kovalamış ve Eflak’ın Osmanlı topraklarına katılmasında üstün yararlılık göstermiştir. Fatih Sultan Mehmed’in Bosna Seferi’ne katılarak Yayça Kalesi’ni kuşatan Ali Bey, Osmanlı güçlerinden kaçan Macar Kralı Matyas’ın İzvornik Kalesi’ni kuşatması üzerine üç bin kişilik akıncı gücüyle Macarlar’ı geri çekilmeye zorladı ve Semendire yakınlarında bozguna uğrattı. Rumeli’de sınır korumasıyla görevliyken 1472’de Sivas beylerbeyliğine getirilerek Anadolu’ya geçti. II. Mehmed’in Uzun Hasan’a karşı açtığı sefer öncesinde Akkoyunlular’ın elindeki Kemah Kalesi’ne akınlar düzenledi.

İlerleyen süreçlerde Rumeli’deki sınır koruyuculuğu görevine dönen Ali Bey, 1474 yılında 7 bin kişilik akıncı gücüyle Macaristan içlerindeki Varad Kalesi’ne kadar ilerledi. Akınları devam etti ve farklı yıllarda Eflak üzerinden Macaristan’a akınlar düzenledi. 1477 yılında her ne kadar yine bu hat üzerinden Macaristan’a akın ettiyse de başarılı olamadı. Sonra ise İşkodra’yı kuşattı. Daha sonra kuşatmayı Rumeli Beylerbeyi Davud Paşa’ya bırakıp kardeşleri İskender ve Bali beylerle birlikte Venedik çevresine akınlar düzenledi. II. Bayezid döneminde kardeşi İskender Bey ile birlikte Boğdan’a akınlar düzenledi. Ali Bey, 1492 yılında gerçekleştirdiği Laybah akınından dönerken Alman ordularının saldırısına uğradı. Akıncılardan on bini öldü, yedi bini de tutsak düştü. Kimi kaynaklar Ali Bey’in de bu tutsaklar arasında bulunduğunu ve daha sonra öldürüldüğünü, kimi kaynaklarda bu söylentilerin Almanlar tarafından çıkarıldığını belirtir. İkinci kaynaklara göre daha sonra Semendire sancakbeyi oldu. Macaristan ve Lehistan’a akınlar düzenleyip pek çok ganimet elde etti. 1499 yılında düzenlediği Rusya akınının ardından, yaşlılığı nedeniyle, Plevne’ye çekildi ve orada öldü.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ali Üzümcü, Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavatnamesi’nin Telmih ve Kıssaları Üzerine Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2010

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, cilt.1, fasikül.1, İstanbul, 1983

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun