Mesih Paşa

  • Görev : Osmanlı devlet adamı, Sadrazam
  • Ölüm : 1501 - İstanbul

Osmanlı devlet adamı ve II. Bayezid dönemi sadrazamı Mesih Paşa, Rum asıllı olup Paleologos hanedanına mensuptur. Ağabeyi Has Murad ile birlikte İstanbul’un fethi sırasında esir düşen Mesih Paşa, Fatih Sultan Mehmed’in hizmetine alınarak sarayda yetiştirildi. Bu süreçte kendini geliştirip devlet adamı kimliğini ön plana çıkartmasıyla Fatih’in saltanatının son dönemlerinde vezaret rütbesine erişti. 1480 yılında ise dördüncü vezir olarak Saint Jean şövalyelerinin elinde bulunan Rodos adasına sefere gönderildi. Ancak işler beklediği gibi gitmedi, bazı kaynaklarda başarılı olamadığı için vezaretten azledilip Gelibolu sancakbeyliğine gönderildiği belirtilir. 1482 yılında Cezerî Kasım Paşa’nın yerine kubbe vezirliği makamına getirilen Mesih Paşa, bu süreçte II. Bayezid’e olan sadakati konusunda şüpheye yer bırakmadı. Rodos şövalyeleriyle yapılan görüşmeler Gedik Ahmed Paşa’nın sert tavrından dolayı tehlikeye düştüyse de Mesih Paşa bu meseleyi olumlu bir neticeye ulaştırmayı başardı.

Bu durumdan dolayı II. Bayezid’in Mesih Paşa’ya güveni arttı ve Gedik Ahmed Paşa’nın katledilişi üzerine onun yerine ikinci vezir oldu. Ancak tarihsel metinlerde yer almayan bir sebepten ötürü görevinden azledilip Filibe subaşılığına tayin edildi. 1497 yılında Polonya Kralı’nın Boğdan’a hücumu sırasında Mesih Paşa savaşa dahil olmadı, Leh ordusu geri çekildikten sonra Mesih Paşa görevinden azledildi. Venedik’e karşı Mora Seferi başladığı sırada ise hacca gitti. Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle on dört yıl padişahın güvenini kazanamayan Mesih Paşa, Çandarlızade İbrahim Paşa’nın vefatı üzerine veziriazam oldu, ancak iki ay sonra görevi bırakmak zorunda kaldı. İkinci vezir olarak, üçüncü vezir olan Hersekzade Ahmed Paşa ile birlikte Mora Seferine katıldı. Yeniden veziriazam olan Mesih Paşa, Karamanoğlu Mustafa’nın başlatmış olduğu isyanı bastırdı. Görevini tamamlaması üzerine İstanbul’a dönmesi istendi. İstanbul'a dönüşünün ardından Midilli'nin Fransız ve Venedik müttefik donanmaları tarafından alındığını padişaha bildirmediğinden ll. Bayezid'in hışımına uğradı. Hayatı çeşitli devlet görevlerinde geçen Mesih Paşa, Galata’da yangın söndürme çabalarını gözetlerken düşen bir taşla bacağından ağır yaralandı ve ardından vefat etti.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Hedda Reindl Kiel, Mesih Paşa, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2004, cilt.29, sf.309-310

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun