Merkez Efendi

Merkez Efendi
  • Doğum : 1460-1463 civarı
  • Ölüm : 1552
  • Meslek : Mutasafvvıf, hekim, alim

Merkez Efendi, Osmanlı Devleti zamanında İstanbul’da yetişen alim ve evliyanın büyüklerindendir. Şeyhülislam Ebüssü’d Efendi’nin hürmet ve muhabbetini kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim Han’ın kızı Şah Sultan İstanbul’un Eyüp semtinde Merkez Efendi adına bir camii ve yanına da medrese yaptırmıştır. Daha sonraki yıllarda Kanuni Sultan Süleyman Han Topkapı surlarının dışında yaptırdığı tekkede ona vazife vermiştir. Görevi talebe yetiştirmektir. Tıp bilgisi kuvvetli olan Merkez Efendi, Manisa’da bulunduğu sırada 40 çeşit baharattan meydana gelen bir macun yapmıştır. Hastalar bu macunu yiyereke şifa bulmaktadır. İlkbaharda yetişen çiçeklerden istifade edilerek yapılan bu macunu almak için, çevre kasabalardan gelenler olurdu. Mesir Macunu diye meşhur olan bu macun, bugün de hala yapılmaktadır ve Manisa'da şenlikler düzenlenmektedir.

HAYATI

Asıl adı Musa olup, Merkez Muslihuddin lakabı ile tanınmıştır. 1463 yılında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımahmudlu köyünde doğmuştur. Merkez Efendi küçük yaşta memleketinde yaptığı ilk medrese tahsilinden sonra Bursa ve İstanbul’daki medreselerde okumuştur. Ahmet Paşa’nın derslerinde bulunmuştur. Tefsir, hadis, fıkıh ve tıp ilminde yetişmiştir. Medrese tahsili sırasında tekkelere giderek oradaki alimlerin sohbetlerine katılarak feyz ve bereketlere kavuşmuştur. 30 yaşına geldiğinde medrese tahsilini tamamlamış ve çevresinde sayılan büyük bir alim olmuştur.

Sünbül Sinan dergahında çalışmalarda bulunan Merkez Efendi, bu büyük evliyadan dersler alarak hizmet etmiştir. Sünbül Efendi’nin sohbetleri ile yetişip evliyalık makamına yükselmiştir. Bu dergahtan icazette almıştır. Daha sonraki yıllarda İstanbul-Aksaray’da Kovacı Dede Dergahında talebe yetiştirmeye başlamıştır. Çok kerametleri görülmüştür. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, insanlara hakkı, doğruyu anlatmakla, Ehli sünnet itikadını yaymakla, hayır ve hasenat yapmakta halka ön ayak olmakla, fakir ve zayıfları himaye etmekle geçmiştir. 1552 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun