Mehmet Naim Onat

Mehmet Naim Onat
  • Meslek : Arap ve Türk dili uzmanı, siyasetçi
  • Doğum : 1889 - Konya
  • Ölüm : 5 Mayıs 1953
  • Başlıca Eserleri : Türk Dilinin Sami Dillerle Münasebeti, Güneşin Uzaklaşmasından ve Batmasından Doğan Anlamlarla Bunları Anlatmaya Yarayan Sözler Üzerine Güneş¬ Dil Teorisine Göre Türkçe-Arapça Karşılaştırmalar Tezine Bağlı Örnekler, Arapça'nın Türk Diliyle Kuruluşu

Arap ve Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Mehmet Naim Onat diğer adıyla Naim Hazım Onat, Konya’da dünyaya geldi. Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen Onat, Yağmurlu Medresesi’ne devam ederek icazetname aldıktan sonra Konya Fethiye Medresesi müderrisliğine ve ardından farklı kurumlarda öğretmen olarak tayin edildi. Okullarda Farsa, Arap dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı, psikoloji ve felsefe öğretmenliği yaptı. Siyasetçi kimliğini meclis çatısı altında pekiştirdi ve 1923 yılında Konya milletvekili oldu. Akademik çalışmalarını bir yandan devam ettiren Onat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde profesör olarak Arap dili ve edebiyatı dersleri verdi. Türk Dil Kurumu’nun kuruluşundan ölümüne kadar olan süreçte üye, derleme kolu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Dil çalışmalarını Türk Dil Kurumu’nun amacına ve Cumhuriyet’in dil politikasına uygun olarak sürdüren Onat, karşılaştırmalı filoloji çalışmalarına Türkçe’yi Sami dilleriyle, özellikle Arapça ile karşılaştırma yolunda katkıda bulundu. Konuyla ilgili çalışmalarında Arapça ile Türkçe’nin akraba dil olduğu veya Arapça’nın Türkçe’den doğduğu tezini değil aksine bunların farklı ailelere mensup farklı diller olduğunu ifade etti. Dönemin siyasal ortamının da etkisiyle Güneş Dil Teorisi üzerinde duran Onat, yaptığı incelemelerinde sanılanın aksine teoriye olan ilgisi sınırlı kaldı. Onat ömrünün sonuna kadar dilde özleşme davasına inandı. Nitekim ölümünden önceki son yazılarından birinde dildeki yeni kelimelere "uydurma" diye karşı çıkanları eleştirmekte, dilde yeni kelimeler yapmanın ve onu yabancı kelimelerden arındırmanın bir gereklilik olduğunu söylemektedir.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Zülfikar Tüccar, Naim Hazım Onat, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2007, cilt.33, sf.351-352

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun