Mehmet Emin Ali Paşa

Mehmet Emin Ali Paşa
  • Doğum : 5 Mart 1815
  • Ölüm : 7 Eylül 1871
  • Meslek : Sadrazam, devlet adamı, Tanzimat reformisti

Mehmet Emin Ali Paşa, diplomat, sadrazam ve Tanzimat refomcusu. Ali Paşa diye anılmasına rağmen asıl adı Mehmed Emin'dir.İstanbul doğumlu olan Ali Paşa memur olmuş sonrasında Tercüme Odası'nda çalıştı. Avrupa'nın; Viyana, St. Petersburg ve Londra şehirlerine diplomat olarak gönderildi. Osmanlı'nın önemli sadrazamlarından olan Mustafa Reşid Paşa tarafından destek gördü ve 1846'da hariciye nazırlığına atandı. Hüsranla sonuçlanan Kırım Savaşı'ndan sonra Paris Antlaşması'nı imzaladı. Sultan Abdülmecid'e gayrimüslimlere yeni haklar tanımasına yönelik telkinlerde bulunarak Islahat Fermanı'nın çıkmasında etkili oldu. 1867'de Sırbistan ve Girit meseleleriyle uğraştı. Sonucunda Osmanlı Belgrad'tan çekildi ve Girit'e özerklik hakkı verildi. Ali Paşa, birçok alanda reformist çalışmalar yaparken Osmanlı yönetimini yeniden merkezileştirmeyi ve Osmanlıcılık politikasını desteklemeyi gaye edinmişti. Bunların aksine yetkilerin Bab-ı Ali'de toplanması ve basına yönelik sansürcü tavır takınmasından ötürü de aydınların tepkisini çekti.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Selçuk Akşin Somel, Mehmet Emin Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Ansiklopedisi, Alfa Yayınları, 2014

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun