Martin Luther

Martin Luther
  • Doğum : 10 Kasım 1483
  • Ölüm : 18 Şubat 1546
  • Meslek : Teolog, akademisyen

Martin Luther, Alman papazıdır. Hristiyan din adamı olup, aynı zamanda reformcudur. Bozulan Hıristiyanlık dinine karşı çıkan Luther King, 1517 yılında ‘’95 Tezini’’ Wittenberg Şatosu’nun kapısına asmıştır. Roma’daki papa ile mücadeleye girişince, 1520 yılında Papa X. Leon tarafından afaroz edilerek, dinsiz ilan edilmiştir. 1521 yılında İmparator V. Şarlken huzurunda yapılan toplantıda, sözlerinden geri dönme teklifini yine reddedince dinsizliği İmparator tarafından da ilan edilmiştir.

Hayatı

1483 yılında Almanya’nın Eisleben şehrinde doğmuştur. Varlıklı bir köy ailesinin çocuğudur. 1505 yılına kadar tahsiline devam ettikten sonra aynı yıl, felsefe hocası ünvanını almıştır. Daha sonra Augustinuscular tarikatına girerek 1507 yılında papaz olmuştur. 1511 yılında ilahiyat doktoru, 1513 yılında Wittenberg Üniversitesi’nde profesör olmuştur. 1515 yılında ise mensubu olduğu Augustinuscular tarikatının Almanya vekili olmuştur.

Hz.İsa’ya bildirilen hak olan Hıristiyanlık dini kısa zaman sonra Yahudiler tarafından sinsice değiştirilmeye başlanmıştır. İnciller zamanla çoğalmış, uydurma ayetler yazılmıştır. Kral Konstantin ve ondan sonra gelenler Hıristiyanlık dinine çeşitli şeyler ilave etmişlerdir. Bunun için defalarca meclisler toplanmıştır. Bunlardan çıkan kararlarla İncil sayıları daha çok artmış, kiliseler zenginlik ve sağladıkları otorite ile hakimiyetlerini güçlendirmişlerdir. Papazlar halkın günahlarını affedip, cennetten yerler satmaya başlamışlardır. Luther bu işlere her zaman karşı çıkmıştır.

1524 yılında Würunberg’de protestanlığı ilan etmiştir. Pek çok kitaplar yazmıştır. Bundan sonra dindeki reform fikirlerini Alman halkına benimsetmek için çalışmıştır. Baltık ve İskandinav ülkelerinde yayılan fikirleri, Hıristiyanlar arasında günümüze kadar devam eden ayrılıklara sebep olmuştur. Uzun yıllar devam eden mezhep harpleri Avrupa’yı kana bulamıştır. Katolikler ile Protestanların birbirlerine düşman olmasına sebep olan Luther’in İslamiyete karşı da çok çirkin hücumları olmuştur. 1515 yılında evlendikten sonra 6 çocuğu olan Luther, doğum yeri olan Eisleben’de 1546 yılında hayatını kaybetmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun