Martin Lings

Martin Lings
  • Doğum : Lancashire/İngiltere 1909
  • Ölüm : Kent County-Westerham/İngiltere 2005
  • Din : Önce Protestan-1938 sonrası Müslüman

Martin Lings, İngiliz İslam bilgini. Ebubekir Siraceddin ismini alarak hayatının büyük kısmını müridlerini İslam'a ısındırmak ve hazırlamak için her yıl Mısır, Arap yarımadası, Pakistan, Malezya ve Güney Afrika'ya seyahatler yaptı ve bu süre içerisinde 1986 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konferans için İstanbul'a da gelerek Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "On birinci Saatte Müslümanların Görevi" başlıklı bir bildiri sundu. Hz. Peygamber (AS)'in hayatını modern çağın insanına anlatmayı, kutsallığın ve vahdet-i vücudun manasını anlatmayı, cihad-ı ekber kavramını açıklığa kavuşturmayı ve bu cihad'taki en temel silahın zikrullah olduğuna vurgu yapmayı, Kur'an vahyini tahlil etmeyi, gelenekselci perspektiften Kur'an ve Sünnet'in evrensel boyutlarını açıklamayı amaçlayan bir fikriyata sahiptir.

Yaşamı

Asıl adı Martin Lings olarak doğan Siraceddin, İngiltere'de protestan bir ailede yetişti. Oxford Üniversitesi İngiliz edebiyatından mezun olduktan sonra bir süre Polonya'da İngilizce öğretmenliği yaptı.1935-1939 yılları arasında Litvanya'da Anglo-Sakson ve Ortaçağ dersleri verdi. Örenmeye açık bir yapısı olan Martin Lings önce Litvanya dilini sonra İtalyanca'yı öğrendi. Bu öğrenme tutkusu onun Rene Guenon'un eserlelerini okumaya başladı ve onun editörlüğünü yaptığı Etudes traditionnelles dergisinde Frittıjof Schuon'un makalesini okuyup etkilendi. İsviçre'nin Basel şehrine giderek kendisini ziyaret ve ardından intisap ederek Ebuekir Siraceddin adını aldı. Arapça öğrenmek için gitti ve o yıl II.Dünya savaşı çıktığı için orada kalmak zorunda kaldı. Kahire Üniversitesinde ingilizce ve Shakespeare dersleri verdi. Burada bulunduğu sürede Rene Guenon ile tanışarak yakın ilişki içinde bulundu.Savaş sonrası eşiyle birlite hacca gitti(1948). Mısır milliyetçiliğin artması ve rene Guenon'un vefatı üzerine 1952 yılında İngiltereye döndü. Sonraki yıllarda, intisap ettiği tarikat şeyhi Ahmet el-Alevi hakkında doktora tezi yazdı. Bu tarihten itibaren İngiltere'de bir çok insanın İslam ile tanışmasına ve muvaffak olmasına vesile olan Ebubekir Siraceddin hayatının son otuz yılını müridlerini İslama ısındırmak ve hazırlamak için her yıl Mısır, Arap yarımadası, Pakistan, Malezya ve Güney Afrika'ya seyahatlerde bulundu. Bu süre içerisinde 1986 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konferans için İstanbul'a gelerek Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "On birinci Saatte Müslümanların Görevi" başlıklı bir bildiri sundu. İslam bilgini, son konuşmasını vefatından on gün önce Hz. Peygamber (AS) 'in Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Wembley'de 3000 dinleyici önünde gerçekleştiren Siraceddin, 2005 yılı Mayıs ayında İngilteredeki evinden vefat etmiştir. 

İslam Düşüncesindeki Yeri

Abdülvahid Yahya ile başlayıp Ananda Kentish Coomaraswamy, lsa Nureddin, Titus Burchardt ve Seyyid Hüseyin Nasr ile devam eden geleneksel okulun en önemli temsilcilerinden biri olan Ebubekir Siraceddin, İslam hakkındaki çalışmalarında Hz. Peygamber (AS)'in hayatını modern çağın insanına anlatmayı, kutsallığın ve vahdet-i vücudun manasını anlatmayı, cihad-ı ekber kavramını açıklığa kavuşturmayı ve bu cihad'taki en temel silahın zikrullah olduğuna vurgu yapmayı, Kur'an vahyini tahlil etmeyi, gelenekselci perspektiften Kur'an ve Sünnet'in evrensel boyutlarını açıklamayı amaçladığı görülmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Lings,Martin Hz.Muhammed (SAV)'in Hayatı, çev:Nazife Şişman, İstanbul:İnsan Yayınları 2014 

Kazımi,Rıza Şah, 'Ebubekir Siraceddin' DİA,  c.37, s.260-261-262

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun