Mardin Ulu Camii

Mardin Ulu Camii
  • Yapılış Tarihi : 1176
  • Bani : Diyarbekir Meliki II.Kutbüddin İlgazi /Hüsameddin Yavlak Arslan ?

Yapının on altı kitabesi bulunmasına rağmen tarihi ve banisi hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Minaresindeki kitabeye göre 1176 tarihi, banisi ise Diyarbekir Meliki II.Kutbüddin İlgazi yazarken; caminin doğusundaki avlu duvarı üzerinde yer alan kitabeye göre ise 1186 tarihli, banisi ise Artuklular’dan Hüsameddin Yavlak Arslan ismi geçmektedir. Mimarından ise hiç bahsedilmemektedir. Yapıdaki diğer on dört kitabe ise geçirdiği onarımlar ile ilgilidir. Akkoyunlu ve Memlükler döneminden başka Osmanlı döneminde de restore edilmiş olan bu tarihi eserin bugün ki hali 1967 yılında geçirdiği bir onarım sonucunda kazanmıştır.

Mimari Özellikleri

Bugün çarşı içindeki yapılar arasında kalmış olan camii, meyilli bir arazi üzerinde inşa dilmiştir. Doğu Batı istikametinde dikdörtgen bir alana oturan yapı, mihraba paralel üç sahınlıdır. Mihrap önü ve iki sahın boyu kubbe ile örtülü olup bu mihrap kubbeyle birlikte doğuya doğru kaydırılmıştır. Yan birimler ise tonozla örtülmüştür. Kubbeye geçiş elemanı tromptur.Yapının dış avlusu bulunmakta ve bu avluya doğudan ve batıdan sağlanan iki kapıyla girilmektedir. Kapılar sade olarak tasarlanmış olup, avlu etrafında farklı plan özellikleri taşıyan yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar farklı tarihlerde eklenmiştir. İlk inşa edildiği dönemde avlu üç taraftan revaklar ile çevrilmiş ve iki katlı olarak yapılmıştı. Minare yapının kuzey cephesindedir. Minarenin gövdesi silindir formunda olup üst bölümüyle sonradan yapılmıştır.Camiinin harim bölümüne avludan dört kapıyla geçilmektedir. Harim kalın payeler ile ayrılmıştır. Mihrap üstünü örten kubbe dört pencerelidir. Sekizgen kasnağa oturan bu kubbe dıştan dilimli bir forma sahiptir. Ana mihrap ise iki kademeli olarak yapılmış, niş derin oymalar ile süslenmiştir. Yalnız mihrap orijinal değil, eklemelere maruz kalınca Artuklu etkisini yitirmiştir. Batı tarafında ikinci bir mihrap bulunmaktadır. Bu mihrap daha uzun olarak tasarlanmış, yarım daire planlı nişiyle geç dönemden kalmıştır. Yapının minberi ise ahşaptan olup, neredeyse aslını kaybetmiştir. Kapı çerçevesinde Hükümdarı Davud yazmaktadır. Aynalıklar ise klasik üslüpta süslenmiştir.Yapının giriş kapılarının her iki yanında geometrik motifler ile süslenmiş, iri bitki örnekli başlıklar ile bunları tutan sivri kemer asma yaprağı ve üzüm salkımlarıyla bezenmiştir. Bu kısım oldukça dikkat çekicidir.

 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997
 
Uluçam, Abdüsselam, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 42, 2012
 
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun