Marcus Manlius Capitolinus

  • Önem : Romalı politikacı ve asker
  • Ölüm : MÖ 384

Romalı asker, bir aristokrat ve savaş kahramanı olan Marcus Manlius Capitolinus, Roma kanunlarına göre en ağır suç olan kendini kral etme suçu ile suçlanan bir politikacıydı. Dönemin aristokrat sınıfı olan particilerin bir üyesi olarak dünyaya gelen Capitolinus buna rağmen aşağı sınıftan pleblere sempati duyuyor ve kendisini onların safında görüyordu. Yoksulların refaha kavuşturulması için borçlarının silinmesini ve Roma’nın askeri başarısının sağladığı zenginliğin daha zengin kesimlere dağıtılması gerektiğini savunarak önemli bir güç elde etti. Capitolinus MÖ 392’de şehrin iki konsülünden biri olarak özel bir önem kazandı. İki yıl sonra Gaullere karşı verilen savaşta şehrin savunmasını yönetti. Zaferden sonra gazilerin borçlanarak yoksulluğa düştüklerini görmek Capitolinus’u oldukça üzdü. Tam dört yüz Romalı’nın borçlarını üstlendi. Tarihçi Livy’e göre, dava açarak mücadele etmeleri için başkalarına yardımcı olmuştu. Senato’nun onu bir dönem tutuklamasına rağmen yaygın halk protestoları sayesinde serbest bırakılmaya zorlandı.

Romalı politikacının tutuklanması ve yargılanması ile ilgili farklı değerlendirmeler mevcuttur. Plutarch Capitolinus’un bir popülist ve demagog olduğunu iddia eder. Ona göre Capitolinus, “tiranlık kurmak isteyenlerin bilindik sanatı olan” demagojiye başvurmuştur. Livy ise Capitolinus’a sempati besler. Yargılanmasını popüler bir kahramanın bertaraf edilmesine yönelik bir komplo olarak nitelendirerek kınar.  MÖ 385 yılında Capitoline Tepesi’nin eteğinde görülen mahkemeye çıkarıldığında, bulundukları yer şehrin savunmasında gösterdiği başarının zihinlerde tazelenmesine neden oldu. Hakimler, mahkeme başka bir yere taşınana kadar onu yargılamayı reddettiler. Mahkemenin yapılacağı yer, onun büyük zaferini hatırlatmayan bir yer olmalıydı. Suçlu bulunduktan sonra Capitoline’deki Tarpeian Kaya’sından aşağıya atıldı. Bu Roma’da hainlere layık görülen bir cezaydı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun