Mara Hatun

  • Kişiliği : II. Murad'ın karısı
  • Doğum : 1419 - Sırbistan
  • Ölüm : 14 Eylül 1487 - Ezova
  • Ebeveynler : George Brankoviç, İrene Komnenus

Osmanlı hanedanın yabancı soylu kadınları arasında yer alan ve II. Murad ile evlenen Mara Brankoviç, bilinen adıyla Mara Hatun, Sırbistan Kralı George Brankoviç ile İrene Komnenus'un kızıdır. Tahmini olarak 1419 yılında doğduğu ileri sürülen Mara Hatun’un babasının Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler oluşturması için evlendiği bilinmektedir. 1433 yılında nişanlandığında henüz 21 yaşındayken, II. Murad ise 36 yaşındaydı. İslami usullere uygun görkemli bir törenle gerçekleşen düğün töreni, mensup olduğu Ortodoks Kilisesi tarafından kabul görmedi. Her ne kadar İslam inancının baskın olduğu bir devlet lideriyle evlenmiş olsa da Hristiyan inancını hayatı boyunca sürdürdü ve kendisine çok değer veren kocasına sadık kaldı.

Saray içerisinde pasif bir rolü kendine uygun görmeyen Mara Hatun, Osmanlı Devleti’nin diplomatik ilişkilerinde de aktif rol aldı. Edirne-Segedin Antlaşması’nın imzalanmasında önemli katkıda bulundu. II. Murad’ın vefatının ardından Fatih Sultan Mehmed’in müsaadesiyle Sırbistan’a gitti. Üvey annesine oldukça fazla saygı duyan Fatih, analığına bol miktarda hediye ve para verdi. Namı ülke sınırlarına taşan Mara Hatun’la Bizans İmparatoru evlenmek istedi ancak Mara Hatun bu teklifi geri çevirdi. Onun hedefleri farklıydı. Kardeşiyle birlikte Sırbistan tahtını ele geçirmek gibi bir hayali vardı ve bunun için gerekli mücadeleyi sergiledi. Ancak istediği neticeleri elde edememesinin ardından zayıf düştü ve İstanbul’a dönerek Fatih Sultan Mehmed’e sığındı. Fatih’in emri üzerine Sırbistan’a doğru yola koyulan vezir-i azam Mahmut Paşa, Sırbistan’ı ele geçirdikten sonra, analığına geniş bağışlarda ve temkinlerde bulundu. Mara Hatun bundan sonraki süreçte Serez’de bulunan bir manastıra yerleşti. Hayatı boyunca mensup olduğu dine bağlı kalarak dindaşlarına yardımlarda bulunan Mara Hatun, II. Bayezid zamanında 68 yaşında vefat etti, ölümünün ardından ise Stumcia yakınlarındaki Kornea Manastırı’na gömüldü.

 

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ötüken Yayınları, sf.35

Şenol Kantarcı, XIV. ve XV. Yüzyıllarda Devletlerarası İlişkilerde Bir Diplomasi Aracı Olarak Kadın: Osmanlı-Bizans Örneği, sf.939

 

 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun