Mahmut Ragıp Gazimihal

Mahmut Ragıp Gazimihal
  • Meslek : Musiki eğitimci, Araştırmacı, Yazar
  • Doğum : 27 Mart 1900 – İstanbul
  • Ölüm : 13 Aralık 1961 – İstanbul
  • Başlıca Eserleri : Anadolu Türkleri ve Musiki İstikbalimiz, Türk Musikisi Tarihi, Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri, Bursa’da Musiki, Musiki Sözlüğü Ebeveynler: Yusuf Ragıb Bey, Fethiye Hanım

Mahmut Ragıp öğrenim hayatına babasının yanında başladı. Resmi tahsilinde ilk olarak Hadika-i Meşveret Rüşdiyesi’ne devam etti ve ardından Vefa Sultanisi ve Kumkapı’daki Fransız Koleji’nde okudu. Liseyi daha sonra Ankara’da tamamladıktan sonra 1921’de Almanya’ya gitti. Berlin’deki Stern Konservatuvarı’na girerek burada keman, armoni ve piyano dersleri aldı. Ayrıca ünlü müzik adamları Robert Lachmann, Curt Sachs, Erich Moritz von Hornbostel ile tanıştı. Bu sırada Avrupa’daki musiki hareketlerini yakından takip etti, bunlar hakkında yazdığı makaleleri Türkiye’deki bazı dergi ve gazetelerde yayımlattı. 1925’te Türkiye’ye dönerek çeşitli okullarda musiki dersi verdi. Bir yıl sonra musiki tahsilini tamamlamak üzere Paris’e gitti ve 1928’de yurda döndü. Döndükten sonra İstanbul Kız Lisesi ve Galatasaray Lisesi’ne müzik hocası tayin edildi. Bir süre Ankara’ya yerleşen Mahmut Ragıp Devlet Konservatuvarı’ndaki görevinden 1961 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti.

Kemanı iyice ilerleterek küçük yaşlarda İstanbul’da oynanan operetlerin saz takımlarında yer alan Mahmut Ragıp, Keman icrasındaki başarısı sayesinde zamanla fasılların da aranan kemancısı oldu. Kemana Türk musikisi üslubu ile başlayan Gazimihal’in, 11 yaşında çok sesli musikiyle tanıştıktan sonra kendini tamamıyla Batı musikisine verdiği söylenebilir. Gazimihal, her ne kadar Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkede yerleşmeye başlayan çok sesli müzik akımının destekleyicileri arasında yer almışsa da bu tavrı hiçbir zaman Türk musikisi düşmanlığına dönüşmemiştir. Nitekim, “Itri’nin karlarını ihmal etmekle Süleymaniye Camii altına bomba koymak arasında hiçbir fark görmüyoruz” diyerek Türk musikisinin sanat seviyesi yüksek tarihi değerlerine sahip çıkılması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Mahmut Ragıp, yazarlığının ilk yıllarından itibaren musiki tarihiyle ilgilenmiştir. Türk Musikisi Tarihi adlı çalışmasında, o zamana kadar hiçbir yazarın ele almadığı İç Asya Türk musikisi kaynakları ile Elam, Eti ve Sumer musikilerinin Türk musikisine tesirlerine ve Anadolu halk ezgilerinin bir metot içerisinde incelenmesi gereğine işaret etmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Duygulu, Melih, Mustafa Ragıp Gazimihal, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1996, c.13, sf. 477-479

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun