Ludwing Wittgenstein

Ludwing Wittgenstein
  • Meslek : Filozof
  • Doğum : 1889
  • Ölüm : 1951
  • Başlıca Eserleri : ractatus Logia-Philosophicus, Felsefi Soruşturmalar

20. yüzyılın önemli filozoflarından Ludwing Wittgenstein geleceğin Alman diktatörü Adolf Hitler ile aynı ortaokulda eğitim gördü. Her ikisinin de tarih öğretmenleri aynı kişiydi. Birinci Dünya Savaşı’nda her ikisi de orduda görev yaptı. Bu süreçte yaşadıkları deneyimler her ikisine de kitaplar yazdırdı. Ancak yazdıkları kitaplar birbirlerininkinden farklıydı. Hitler’in kitabı Nazi totaliteryanizminin öfkeli manifestosu “Kavgam”dı. Wittgenstein’in kitabı ise İtalyan esir kampında yazdığı kapsamlı felsefi metin “Tractatus Logia-Philosophicus”tu. Wittgenstein’in yaşadığı süre içerisinde yayınlayacağı yegane felsefi metin olan kitap, 20. yy. felsefesi için bir dönüm noktası teşkil etti. Wittgenstein, kitabının felsefenin tüm temel problemlerini çözdüğünü iddia ediyordu. Kitabın yayınlanmasının ardından felsefeyle ilgilenmeyi bıraktı ve ilkokul öğretmenliği yapmaya başladı.

Bir velinin on bir yaşındaki bir çocuğa aşırı şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine işinden olan Wittgenstein yeniden felsefeyle ilgilenmeye başladı ve İngiltere’ye gitti. Cambridge’de 1929 yılında hocalık yapmaya başladı. Hitler’in Avusturya’yı ilhakının ardından vatandaşlıktan çıktı ve İngiliz vatandaşı oldu. Eski sınıf arkadaşının hükümetiyle bizzat görüşerek kız kardeşinin Avusturya’dan ayrılmasına izin istedi. Üstelik ailesi Yahudi kökenliydi. Wittgenstein İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler için gönüllü oldu ve savaşın ardından öğretmenliği bıraktı. Ömrünün son yıllarında “Felsefi Soruşturmalar” isimli kitabını yazmakla geçirdi. Bu eser ölümünün ardından 1953 yılında basıldı.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun