Lucius Junius Brutus

Lucius Junius Brutus
  • Önem : Roma Cumhuriyeti'nin kurusucu
  • Yaşadığı dönem : MÖ 6. yüzyıl

Roma Cumhuriyeti’nin efsanevi kurucusu Lucius Junius Brutus, Roma şehrinin son kralını devirerek iktidarı eline aldı. Monarkı sürgüne gönderdikten sonra Roma’yı yönetme gücünü senatonun ellerime teslim etti. Bu temsili organ şehri ve sonraki beş yüzyıl boyunca büyüyen bir imparatorluğa dönüştü. Cumhuriyetin kurucusu olan Brutus bir idealist değildi. Roma kralına karşı isyanı, tamamen kişisel bir intikam hikâyesinden ibaretti. Kralın oğullarından birisi Brutus’un bir akrabasını tecavüz etmesi, onu başkaldırıya sürükledi. Antik dönemde cumhuriyetin temellerini atan Brutus, Roma tarihçisi Titus Livius’a göre savaşırken hayatını kaybetti. O ve eski kralın oğlu Arruns Tarquinius karşılıklı dövüşürken birbirlerini öldürdüler.

Kralın devrilmesinin ardından, Brutus Roma’nın soylu ailelerinden ve kendisinin uzak akrabası olan Tarquinlerin tahtta dönmek için düzenledikleri çeşitli saldırıları bertaraf etti. Efsaneye göre Brutus kendi oğulları olan Titus ve Tiberius’u dahi monarşiyi geri getirmek için hazırlanan bir komploya karıştıkları için idam ettirdi. Bunun ardından Brutus, Roma vatandaşlarını bir daha asla kral egemenliğini kabul etmemeleri için yemin etmeye zorladı. Monarşi karşıtlığı gelecekte de pek çok Romalının siyasal kimliğinin merkezinde yer aldı. Brutus’un hamurunu yoğurduğu Roma Cumhuriyeti, yüzyıllar sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin anayasasını yazanlara da bir örnek teşkil etti. Antik Roma’dan etkilenen anayasa komisyonunun delegeleri, yasama organının bir kısmını teşkil eden üst parlamentoya senato adını vermişlerdir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun