Lemi Atlı

Lemi Atlı
  • Meslek : Türk besteci
  • Doğum : 1869 – İstanbul
  • Ölüm : 25 Kasım 1945 – İstanbul

Türk musikisinin önde gelen şarkı bestecilerinden olan Lemi Atlı İstanbul’da dünyaya geldi. Annesini doğumundan bir hafta sonra kaybetmesinden dolayı ablası ve eniştesi tarafından büyütüldü. Fatih ve Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi’nde eğitim gördükten sonra Mülkiye Mektebi’ne devam etti. Bu süreçte de Türkçe, Arapça ve Fransızca dersleri aldı. On dokuz yaşlarında Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi’nde ve Takvim-i Vekayi‘ gazetesinde muhabir olarak göreve başladı. Bir müddet sonra da Dahiliye müsteşarı mühürdarlığına tayin edildi. Bu görevi yürüttüğü sıralarda kendisine sâniye rütbesi verildi. 1894’te Dahiliye Nezareti’ndeki görevinden ayrılarak Zabtiye Nezareti Mektubi Kalemi’ne geçti. Takvim-i Vekayi‘deki muhabirlik vazifesinden 1907’de ayrıldı ve hayatının bundan sonraki kısmını musiki ile meşgul olarak geçirdi. Bir süre İzmir’de de bulunan Atlı, burada Deniz Ticaret Müdürlüğü’nde Liman Dairesi şefi olarak görev yaptı. Suadiye’deki evinde vefat etti.

Asıl ününü musiki alanında gösteren Lemi Atlı, bestekârlığı, icracılığı ve hocalığı ile zamanın önemli musikişinasları arasında yer alır. Fatih Askeri Rüşdiyesi’ndeki talebeliği sırasında eniştesi Şefik Bey’in konağında yapılan aylık musiki toplantılarına dahil olarak dönemin önemli isimlerinden ilk musiki derslerini almaya başladı. İlk bestesini on sekiz yaşında yapan Lemi Atlı, Türk musikisinde şarkı formunun en başarılı bestekârlarından biridir. Eserlerinde hareketli bir üslup hâkimdir; bilhassa ritim zevki ve melodik ifade özelliği dikkati çeker. Şarkı formunda çok kullanılan makamların hemen hepsinde eser vermiştir. Mehmed Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklâl Marşı dahil 300’ün üzerinde beste yapmışsa da bunların yarısına yakını unutulmuştur. Eserlerinin bir kısmının unutulmasında nota bilmeyişinin büyük tesiri vardır. Lemi Atlı aynı zamanda kıvrak bir sese ve hançereye sahip olduğundan köşk ve yalılarda tertiplenen musiki toplantılarının vazgeçilmez hanendelerindendi.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Özcan, Nuri, Halit Lemi Atlı, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 1991, c.4, sf.81-82

Mücelle Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, Yurt Ansiklopedisi, cilt.4, 1982

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun