Lao Tzu

Lao Tzu
  • Önem : Taoizmin kurucusu kabul edilen Çinli filozof
  • Yaşadığı Dönem : MÖ 6. yüzyıl

Taoizmin efsaneci kurucusu Lao Tzu MÖ. 6.yy’da Çin’de yaşadığı iddia edilmektedir. İnsan doğası, ahlak ve hür irade hakkında bir eser olan Tao Te Ching’i yazdı. Gerçekten yaşayıp yaşamadığı tarihçiler arasında tartışma konusu olan Lao Tzu’nun hayatı hakkında kesin denilecek bir kaynaktan bilgi bulunmamaktadır. Hayatına dair boşluk sayısız efsanelerle doldurulmuştur. Bunlardan birine göre bilgeliğin sembolü olarak sakallı olarak doğduğudur. Bir başka mit ise 996 yıl yaşadığını iddia eder. Bu belirsizlikler arasında Lao Tzu’nun mütevazı bir keşiş olarak yaşadığı ve sessiz sedasız bir biçimde öldüğü söylenmektedir.

Bir efsaneye göre bir gecede yazılmış olan Tao Te Ching, seksen bölümden oluşur. Ahlak ve felsefeyle ilgili bilgilerin yer aldığı kitap, evrenin doğasını ve kişisel ahlakın önemini açıklamaya çalışır. Lao Tzu’nun ahlak anlayışında derin düşüncenin önemine, barışçılığa ve doğayı kabullenmeye vurgu yapılır. Taoizm inancının en bilinen konspeti ikiciliktir. Lao Tzu’ya göre doğa zıtlıklarla doludur. Lao Tzu bu ikilikler arasındaki gizli bağlantıları anlayarak evrenin doğasının anlaşılabileceğini ileri sürer. Bu konsept en çok ünlü Yin(dünya) ve Yang(cennet) kavramları ile sembolize edilmiştir. Lao Tzu’nun önceliğini yaptığı Taoizm inancı günümüzde Çin’in en yaygın inançları arasında yer almaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

David S. Kidder, Noah D. Oppenheim, Entelektüelin Kutsal Kitabı, Maya Kitap, 2013

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun