Lala Şahin Paşa

  • Ölüm : 1386?
  • Görev : İlk Osmanlı beylerbeyi

Osmanlı tarihindeki ilk beylerbeyi olarak bilinen ve kaynaklarda lala unvanıyla anılan Şahin Paşa, vakfiyesinde babasının adına Abdülmuin olarak yer vermesi, onun sonradan Müslüman olup devlet hizmetine girdiği şeklinde yorumlanır. Hayatına dair çok fazla bilgi bulunmaması, onu anlama noktasında bizleri kısıtlamaktadır. Belgradi Haki Efendi’nin Hadâiku’r reyhân adlı Şekâ’ik tercümesinde Orhan Gazi’nin azat edilmiş kölelerinden olduğu belirtilir. Günümüze ulaşan cami ve külliyesinin Bursa’nın Kemalpaşa ilçesinde bulunması, Şahin Paşa’nın aslen bu kasabadan olduğu kanaatini oluşturmaktadır. Tarih kaynakların sunduğu bilgilere göre ilk görevi Orhan Bey’in oğlu Murad’ın lalası olan Şahin Bey, bu sebeple lala unvanıyla anılmıştır. Şehzade Murad’ın yanında İzmit ve Bursa’da bulunduğu anlaşılan Lala Şahin Paşa, büyük şehzade Süleyman’ın ani ölümü üzerine Rumeli yakasındaki fetihleri sürdürmek amacıyla Orhan Bey tarafından küçük yaştaki Şehzade Murad ile birlikte Gelibolu’ya gönderildi.

Murad’ın yanında Çorlu, Lüleburgaz ve civar kalelerin fethinde önemli rol oynayan Şahin Paşa, Edirne’nin fethinde de büyük sorumluluk üstlendi. Orhan Gazi’nin ölmesi ve Şehzade Murad’ın Bursa’ya gelmesi üzerine Rumeli’deki kuvvetlerin idaresi beylerbeyi sıfatıyla kendisine takdim edildi. Fetihlerden elde ettiği toprakları çeltik tarımına açan ve tarımın gelişmesine katkı sağlayan Şahin Paşa, elinde bulundurduğu esirlerle ordunun geçmesi için düzenli yollar ve köprüler inşa ettirmesiyle birlikte eğitici kimliğinin de etkisiyle Bursa’ya mektep ve medreseler yaptırdı. Bir rivayete göre Şahin Paşa, Hisar içinde Balık pazarı kapısı civarında bulunan bu medreseyi İznik’in fethi sırasında mahsur kalanlara yardıma gelen Bizans kuvvetlerini yenerek elde ettiği ganimetle inşa ettirmiştir. 1968 yılında restore edilen bu medrese bugün çocuk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Abdülkadir Özcan, İlk Osmanlı Beylerbeyi, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2003, cilt.27, sf. 77-78

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun