Lahey Adalet Divanı

Lahey Adalet Divanı

Lahey Adalet Divanı, Milletlerarası Adalet Divanı'dır. Birleşmiş Milletler'in bir kurumudur.

Faaliyetleri

Bu teşkilat, Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunduğu için, ekseriya bu isimle tanınmaktadır. Birleşmiş Milletlerce kurulmuş olup, onun faaliyetleri ile ilgili olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, bir listeden görev yapacak çeşitli uyruklu 15 hakimi seçmektedir. Divan'da bir ülkeden ancak bir hakim bulunmaktadır. Seçilen hakimler 9 yıl görev yapıp, bu süre içinde diplomatik haklardan istifade etmektedirler.

Davanda alınan kararlar, kendisinin yetkisini tanıyan devletlerce geçerlidir. Divan toplantılarında bir antlaşmanın tefsiri, devletler hukukunu ilgilendiren her konu, milletlerarası bir taahhüdün çiğnenmesi ile ilgili konular, taahhüdün bozulmasından dolayı doğacak olan tazminatın şekil ve miktarının tesbit edilmesi gibi ihtilaflı hususlara bakılıp karar alınmaktadır. Lahey Divanı'na anlaşmaya varılamayan konularla ilgili, devletler müracaat edebildiği gibi, Birleşmiş Milletler Anayasası’nın Divan'a başvurabilmesi için müsaade ettiği kuruluşlar da istekte bulunabilmektedir. Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu olan Lahey Divanı, bütün anlaşmazlıkların barışcı yollarla halledilmesini sağlamaya çalışarak çarelerini ilgili devletlere bildirmektedir.
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun