Kristof Kolomb

Kristof Kolomb
  • Doğum : 31 Ekim 1451-Cenova-İtalya
  • Ölüm : 20 Mayıs 1506-Valladolid-İspanya
  • Meslek : Denizci, kaşif

Kristof Kolomb, İtalyan kaşif, Amerika’yı keşfettiği kabul edilen denizcidir.

Hayatı 

Cenova doğumlu olup 1451-1506 yılları arasında yaşamıştır. Harita yapma merakına sahib olup genç yaşlarında deniz yolculukları yapmıştır. İngiltere’ye, muhtemelen Grönland’a seyahat etmiştir. 1482 yılında Portekizliler tarafından inşa edilen Afrika Altın kıyısındaki Kale’ye gitmiştir. Hemen hemen bu zamanlarda meşhur “Batıya giderek Hindistan’a ve Uzak Doğuya varılacağı” fikrine sahip olmuştur. O zamanın fen bilgileri ile uğraşanlar dünyanın yuvarlak olduğuna inanmaktaysa da büyüklüğü hakkında belirsizlik vardır. Columbus daha önceki coğrafi bilgileri öğrenmiştir. Bunlardan, yanılarak dünyanın olduğundan daha küçük olduğunu çıkarmıştır. Avrupa ile Japonya arasını olduğunun beşte biri kadar hesaplamıştır. Tabii zamanındakiler gibi, Amerika kıtasından ve ötesindeki Pasifik Okyanusundan haberi yoktur. Düşündüğü seyahatı yapmak için 1485 yılında Portekiz kralına başvurmuş, sonuç alamayınca İspanya’ya gelmiştir. 1486 yılında Kraliçe İsabella’ya teklifini sunmuştur. Ancak 6 yıl sonra Kraliçe İsabella ve Kral Ferdinand seyahatini para vererek desteklemeyi kabul etmişlerdir.

Deniz Seyahatleri

1492 yılında 120 kişilik mürettebatı bulunan Santa Maria, Nina ve Pinta isimli gemilerle Palos limanından batıya açılmıştır. Rüzgardan faydalanmak için güneybatı yönden ilerleyerek 3 Eylül’de Kanarya Adalarına gelmiştir. 12 Ekim’de Bahama Adalarına geldiğinde, mürettebatı isyan durumundaydı. Bundan sonra ve hayatı boyunca Doğu Hindistan’a ulaştığını zannetmiştir. Bu yanlışlık günümüze kadar bu bölgenin “Batı Hindistan” ve Amerikan kızılderililerinin “Hindistanlılar” olarak isimlendirilmesi şeklinde devam etmiştir. O bölgeden hareket ederek orayı Asya’ya benzetmeye çalışmıştır. Santa Maria gemisinin karaya oturması sonucu bu bölgede 39 kişi bırakmıştır. Kuzeydoğu doğrultusunda geri gelerek 1493 yılında 224 gün sonra Palos limanına geri dönmüştür. 1493 yılının ilkbaharında mükafatlandırılmıştır.

Koloni kurmak amacıyla 17 gemi ve 1200 denizci asker ve göçmenle 25 Eylül 1493 yılında Cadiz’den hareket etmiştir. 3 Kasımda kolayca Dominik’e varmıştır. Daha sonra Antil Adalarını dolaşarak bugüne kadar gelecek olan isimlendirmeleri yapmıştır. İlk 39 kişinin bulunduğu yere varınca bunların kötü davranışları sebebiyle yerliler tarafından yerlerinden sökülüp atıldığını görmüştür. Hispaniola bölgesinde kurulan bu koloni Avrupa barbarlığını orada da göstererek, 1492 yılında 250.000 olan yerli nüfusu 1508 yılında 60.000 ve 1560 yılında 500’ün altına düşürmüştür.

1498 yılında 3. seyahatine koyularak, daha da güneye inmiştir. Venezuella’ya yakın Trinidad Adasını keşfetmiştir. Daha önce kurduğu koloniye geldiğinde durumu çok karışık bulmuş, 1500’de Ferdinand ve İsabella tarafından gönderilen yetkili, idareyi ele almış ve kendisini zincire vurarak İspanya’ya göndermiştir.

Ferdinand ve İsabella, Columbus’a 1502 yılında 4. Kez seyahat izni vermişlerdir. Hindistan’a daha kısa bir yol bulmak için Orta Amerika sahillerini baştan aşağı dolaşan Columbus, Panama’dan Pasifik Okyanusunu keşfedememiştir. Bu tarihten birkaç yıl sonra Vasco Nunez de Balboo tarafından keşfedilmiştir. Gemilerin alt kısımları midyeler tarafından tahrib edilmiştir. Columbus, Jamaika’da tam bir sene Kobani valisinden yardım için beklemiştir. Kasım 1504 yılında Kraliçe İsabella’nın ölümünden birkaç gün önce İspanya’ya ulaşmıştır. Kral Ferdinand kendisi ile arası iyi olmayan Columbus’a iltifat etmemiştir.

1506 yılında İspanya’da dostları tarafından terk edilmiş olarak ölmüştür.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi İstanbul:Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun