Kösedağ Savaşı

Kösedağ Savaşı
  • Önem : Anadolu Selçukluları’nın Moğollar karşısında ağır yenilgiye uğradıkları, kaderlerini belli eden savaş
  • Savaş Tarihi : 3 Temmuz 1243

Kösedağ Savaşı, Türkiye Selçuklu Devleti'nin en ihtişamlı olduğu dönemde devletin zaafiyetini fırsat bilen Moğolların Türkiye Selçuklularını Sivas/Kösedağ bölgesinde yenilgiye uğrattığı ve devletin dağılmasına sebep olduğu savaştır. Bu mağlubiyet sonucunda Selçuklu Devleti'nin içerisinde bulunan birçok beylik parçalara ayrılarak kendi hükümdarlıklarını kurdu. Osmanlı Devleti de bu beyliklerden bir tanesidir. Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında olan bu savaşın kaybedilme nedenleri arasında sultanın zayıf bir hükümdar oluşu yer almaktadır.

Öncesi ve Savaş

Sivas/Kösedağ bölgesinde Moğolların zaferiyle sonuçlanan bu savaş Anadolu Selçukluların en ihtişamlı oldukları dönemde gerçekleşmiştir. II.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde (1240) çıkan Babailer isyanını ancak kanlı bir şekilde bastıran devlet zafiyetini gösterdi ve zayıf bir hükümdar olan Sultan'ın bu zafiyeti, tetikte bekleyen Moğolları harekete geçirerek 1242 yılında Erzurum'un ele geçirilip halkın kılıçtan geçirilmesine neden oldu. Bu olay neticesinde Sultan huzurunda yapılan toplantıdan savaş kararı çıkarak Selçuklu ordusu 1243 yılı baharında Kayseri'de toplandı. Ordu mevcudunun tairhçi İbn Bibi'ye göre 70 bin olduğu söylenmektedir. Tecrübeli devlet adamları erzak ve mühimmat dolu Sivas'a sırt verilerek savaş yapılmasını söyledilerse de Sultan genç kumandanlarını dinleyerek Sivas'ın 80 km kadar kuzey doğusu olan Kösedağ tarafına yöneldi. Kaynaklarda belirtilen, savaştan önceki geceyi Sultan ile birlikte içki içip eğlenerek geçiren genç kumandanlar Moğollar karşısında seçkin 20 bin Selçuklu askerinin yeterli olacağını ikna ettiler. Ertesi gün seçkin 20 bin Selçuklu askeri şiddetle savaşa başladı ve Moğolların kaçıyor gibi yaparak kuşatma taktiğini fark etmeyen Selçuklu ordusu arada kalarak neredeyse yok oldu.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Doç.Dr.Yavuz,Nuri,Anadolu'da Beylikler Dönemi Siyasi Tarih ve  Kültür, İstanbul:Nobel yayın 2010

Sümer,Faruk, 'Kösedağ Savaşı'  Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) Ankara:Diyanet Vakfı,2002  c.26 s.272-273 

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun