Köse Mustafa Paşa

  • Görev : Osmanlı sadrazamı
  • Doğum : Çorlu
  • Ölüm : Mayıs 1765
  • Lakabı : Bahir, Köse, Mirahur

İyi bir eğitim alan Mustafa Paşa, İstanbul’a giderek Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın maiyetine girdi. I. Mahmud’un Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa’nın padişaha tavsiyesiyle 1752 yılında sadarete getirildi. Bu makamda ilk icraatı devlet işlerine karışan Hacı Beşir Ağa’nın nüfuzunu kırmak oldu. Onun uygunsuz hareketlerde bulunup rüşvet alarak iş gördüğünü padişaha bildirdi ve azlini, ardından idamını sağladı. I. Mahmud’un vefatı ve yerine III. Osman’ın padişah oluşunun ardından rakiplerinin telkiniyle azledilerek önce Midilli’ye yollandı, birkaç ay içinde de Mora muhassılı oldu. 1756 yılında İstanbul’a çağrılarak tekrar sadarete getirilen paşa zor dönemler geçirdi.

Onu töhmet altında bırakan hadise tahta aday Şehzade Mehmed’in zehirlenerek ölmesinde rolü olduğu dedikodularıdır. Şehzadenin şüpheli ölümü dolayısıyla görevden alınıp Rodos’a sürülen paşa, Koca Ragıb Paşa’nın aracılığıyla affedildi ve önce Midilli’ye, ardından Eğriboz muhafızlığı ile Karlı-ili sancağına gönderildi. 1763 yılında III. Mustafa’nın tahta çıkmasıyla üçüncü kere sadarete tayin edildi; onun bu defaki sadareti oldukça hareketli geçti. Defter Emini İzzet Ahmed Efendi’nin adının bazı yolsuzluklara karışması Mustafa Paşa’nın durumunu sarstı. Yapılan tahkikat neticesinde azledilerek Midilli’ye sürüldü. Sürgüne gittikten sonra da hakkındaki yoğun şikayetler devam edince boğularak öldürüldü. Mustafa Paşa’nın bazı hayratı bulunmaktadır. Bunlar arasında Edirnekapı ile Rami arasında inşa ettirdiği çeşme, Eyüp’te Otakçılar’da yaptırdığı Nakşibendi Tekkesi ve bazı mescidlerin tamiri sayılabilir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

İlgürel, Mücteba, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2006, cilt: 31, sayfa: 345 – 346

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun