Konya Alaeddin Camii

Konya Alaeddin Camii
  • Yapım Tarihi : 1555-1219 ve 1220 (Üç aşamalı)
  • Dönemi : Selçuklu Dönemi

1555-1219 ve 1220 tarihlerinde 3 aşamada inşa edilen yapı Anadolu Selçuklu yapısıdır. Banileri I.Mesud (1116-1155), II.Kılıçarslan (1555-1192), I.İzzettin Keykavus (1211-1219) ve I.Alaeddin Keykubat (1220-1237) dönemlerinde inşa edilmiştir. 12.yy.’dan kalan Selçuklu yapılarının ilk örneğini teşkil etmektedir. Camii değişen hükümdarlar döneminde eklemelere maruz kalmış ve organik bütünlüğünü kaybetmiştir.

Mimari Özellikleri

Yapı düz bir alana eğimli olarak inşa edilmiştir. İki bölümden oluşmaktadır. Caminin doğu kısmı mihraba paralel yedi sahınlı, batı kısmı ise hem paralel hem dik sahınlardan oluşmaktadır. Yapının avlusunda iki tane türbe bulunmaktadır. Türbelerden biri tamamlanmış diğeri ise yardımdır. Tamamlanmış olan türbe II.Kılıçarslan’a aittir. Bu türbenin mimarı ise Ameli Abdülgaffar el Hocani oğlu Yusuf tarafından yapılmıştır. Türbede altın oran kullanılmış, özgün bir eserdir. Türbe iki katlı olarak inşa edilmiş, ongen prizma gövdesiyle dikkat çekmektedir. Külah ile sonlandırılmıştır. Bu camii avlusunda türbesi bulunan tek yapı olma özelliği taşımaktadır. Caminin avlusu oldukça büyüktür. Üç tane portali bulunan yapının kuzey cephesinde galeri bölümü bulunmaktadır.Yapının mihrap önü kubbe ile örtülmüşken, doğu bölümü düz bir tavan örtüsü ile kapatılmıştır. Mihrap önü kubbesi üçgen kuşak geçişlidir ve bunun önemi de üçgen kuşak kullanımının ilk örneğini teşkil etmesidir. Mihrap payandalar ile desteklenmiş olup dışa taşkın olarak inşa edilmiştir. Yapının içerisindeki minber ise en erken tarihli örneklerden bir diğeridir. Ahşaptan yapılan minber, kündekari tekniği ile süslenmiştir. Hünkar mahfili 1220 yılında eklenmiştir. Ayrıca yapının minaresi ve kapıları Osmanlı Devleti döneminde kalmış olup, güney cephesinde yer alan nişler de sonradan mukarnaslar ile doldurulmuştur.Yapının kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabede Sultan Mesud ve II.Kılıçarslanın adları geçerken Ahlatlı usta Mengümberti’nin de adı yazılıdır. Bu ustanın 1555 yılında minberi yapan usta olduğu anlaşılmaktadır.Camii oldukça süslü olarak inşa edilmiştir. Yüksekte kalan portali renkli taşlar ve mermer kullanımıyla zenginleştirilmiş, geometrik geçmeler ile hareketlendirilmiştir. Yalnız mimari süslemeler bakımından yapının en önemli yeri kubbeli mekanıdır. Bugün yalnızca mihrabın üst yarısı ile kubbeye geçiş üçgenlerinde mozaik çiniler kalmıştır. Yapının çini ustasının Ameli Kerimeddin Erdişah olduğu yine kitabesinden anlaşılmaktadır. 

 
beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar
Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997
 
Eyice, Semavi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 2, 1989
 
Turani, Adnan, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2010
DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun