Konfüçyüs

Konfüçyüs
  • Kişiliği : Çinli filozof
  • Doğum : M.Ö. 551 - Lu, Çin
  • Ölüm : M.Ö. 479 - Çin

Düşünceleriyle Çin başta olmak üzere bütün dünya tarihine damga vuran Çinli filozof, eğitimci ve yazar Konfüçyüs, Şantung’un Lu eyaletinin Tsou şehrinde dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken babasını kaybeden ve hayatı yoksulluk içinde geçen Konfüçyüs, öğrenmeye olan yüksek arzusu nedeniyle 15 yaşından itibaren kendini ilme adadı. 19 yaşından itibaren bir okul açma olgunluğuna erişen Konfüçyüs, bu okulda öğrenci yetiştirmeye başladı. Onun öğretim metodu yeni görüşler ortaya koymaktan ziyade, sadece eskilerin hikmetini aktarmaktı. Ona verilen Konfüçyüs ismi, K’ung Fu-tzu’nun (Üstad veya Filozof Kung) latincesidir. Çince ismi K’ung Ch’iu olup kendisine Chung Ni unvanıyla hitap edilmiştir. Çeşitli aralıklarla memurluk görevi de icra eden Konfüçyüs, elli yaşında geldiğinde kendisine devlet şurasında yer verilmiştir. Eski bilgelerin faziletlerini yeni nesillere aktarmak yoluyla, kendisinin barış ve iyi idareye sebep olma misyonuna sahip olan Konfüçyüs’ün amacı, geçmişin faziletli idarecilerinin Çin’e barış ve huzuru getirdiklerini göstermektir.

Eğitimci olarak başarılı bir yapıya sahip olan Konfüçyüs, gençleri politik görevlere hazırlayarak erdemli politikacılar oluşturmayı arzu ediyordu.  Konfüçyüs’ün gayesi ideal insanlardan meydana gelen bir ideal toplum oluşturmaktı. Ona göre ideal insan; akıllı, cesur, kibar, müzik ve törenlere bağlı, hırslı olmayan mütevazı kimselerdir. Ayrıca, ideal bir toplum kurmada, halkı esas almış ve onların yetiştirilmesini, refah ve saadete kavuşturulmasını istemiştir. Bütün bunlardan dolayı İdeale olan bu inancı onu ideal bir hükümet düşüncesine sevk etmiştir. Konfüçyüs’ün toplumu asırlardır etki altına alan öğretileri, imparatorluk törenleri ve imparatorluk tarafından Gök’e yapılan ibadetle irtibatlandırılmaya başlanmasıyla ulusal bir dine dönüştü. 609 yılında her eğitim kurumunun onun adına bir mabed yapılmasının emredilmesiyle başlayan dinleştirme süreci bugüne kadar ulaşmış ve Konfüçyüs adına mabedler inşa etme geleneği bu asrın başlarına kadar devam etmiştir. Bununla birlikte 1912 yılına kadar imparatorlar onun şerefine yılda iki defa kurban sunmuşlardır. Günümüz Çin’inde onun öğretileri toplumda hayat bulmaya devam etmektedir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Ahmet Güç, Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sayı.2, 2001

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun