Kocatepe Camii

Kocatepe Camii, Ankara’da Cumhuriyetten sonra inşa edilen en büyük camiidir. İlk olarak 1844 yılında çalışmalar başlatıldı. 1957 yılında merhum Başbakan Adnan Mendres’in direktifi ile Kocatepe’de bu camii ve diyanet sitesi yapılması uygun bulundu. I. proje sırasında temeli atılan diyanet hizmet binası, 1964 yılında tamamlandı. 1967 yılında ise açılan II. proje yarışması neticesinde aynı yıl camiinin temeli atıldı. 2 sene sonra alt katı ibadete açıldı. 1981 yılında Diyanet Vakfına devredilen inşaat, 1986 yılında tamamlanarak ibadete açıldı.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ 

16.yy. estetiği ile 20.yy. teknolojisi birleştirilerek inşa edilen camii; dört minaresi ile Selimiye Camii’ni, merkezi kubbe ve çevresindeki yarım kubbeleri ile Sultan Ahmet Camii’ni hatırlatmaktadır. 64x67 m. ölçüsündeki camiinin harim kısmı, 48.5 yüksekliğinde, 25.5 metre çapında bir kubbe ile örtülmüştür. Ana kubbe etrafında 4 yarım kubbe bulunmaktadır. Bu yarım kubbeler, 12 kubbeyle genişletilmiştir. Kubbeler kurşunla kapatılmıştır. 2400 m2’lik alanı kaplayan revaklı avlu 26 kubbe ile örtülmüştür. Bir tane taç kapısı 4 tane de yan kapısı bulunmaktadır. Modern bir konferans salonu, otopark, süpermarket, idari büro gibi yan bölümleri, gasilhaneleri ve selsebilleri ile camii modern mimariye göre klasik üslup ile inşa edilmiştir.

beyaztarih.com'da yayınlanan makale, röportaj, özel dosyalar, ansiklopedi, resimlerle tarih ve sorularla tarih yayınlarının tüm yayın telifleri beyaztarih.com'a aittir. Yapılacak küçük alıntılar dışında hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
Kaynakçalar

Yeni Rehber Ansiklopedisi: Türkiye Gazetesi

DİĞER ANSİKLOPEDİLER
KELAM

Su nasıl suya benzerse, bir milletin geleceği de geçmişine öyle benzer.

İbn Haldun